De herinrichting van de Groenloseweg komt toch in een stroomversnelling. Foto: Clemens Bielen
De herinrichting van de Groenloseweg komt toch in een stroomversnelling. Foto: Clemens Bielen

Herinrichting Groenloseweg komt toch in stroomversnelling

Politiek

WINTERSWIJK - Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een definitief besluit genomen over de herinrichting van de Groenloseweg. De reacties op het oorspronkelijke plan hadden in de meeste gevallen betrekking op de verkeersveiligheid (verkeersremming) en de verkeersdoorstroming. Deze uitgangspunten zijn vooral meegenomen in de besluitvorming, volgens wethouder Wassink. Met het nieuwe herinrichtingsplan is het College ervan overtuigd, dat deze twee aspecten elkaar het dichtst genaderd zijn.

Door Clemens Bielen

Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid niet alleen voor de automobilisten en het vrachtverkeer, maar vooral voor de meer kwetsbare weggebruikers als fietsers, scootmobielers, parkeerders en overstekers.

Er is gekozen voor één wegbreedte over het gehele traject. Plotseling wisselende breedtes leiden tot onvoorspelbaarheid en dragen negatief bij aan de veiligheid. Die wegbreedte zal 6 meter gaan bedragen, een vermindering van 1.5 m in vergelijk met de huidige breedte. Bij deze breedte kunnen vrachtwagens elkaar nog gemakkelijk passeren bij gematigde snelheid, volgens de wethouder.
Door die smallere weg zal autoverkeer achter de fietser blijven rijden bij tegemoetkomend verkeer.
Volgens de wethouder is ook rekening gehouden met ander vaststaand beleid zoals het groenstructuurplan en de klimaatadaptatie. Door het terugplanten van bomen in een wat ruimer jasje en het verminderen van de wegbreedte ten faveure van meer groen zal er netto ook meer groen zijn. Zeker als de bomen wat groter zijn, zal dit een remmende werking hebben op het verkeer.

Verkeersdoorstroming
De verkeersdoorstroming was ook een punt van discussie. Daar is door het College op ingespeeld door de in het schetsontwerp geplande slinger ter hoogte van ‘De Harmonie’ er uit te halen. Vanwege de oversteekbaarheid en het afdwingen van de gewenste snelheid wordt nu gebruik gemaakt van plateaus. De verkeersdoorstroming wordt met de plateaus niet belemmerd.
Wassink: “Als je een 30 km/u weg aanlegt van 6 meter breed, is er een theoretische capaciteit van 1700 voertuigen/uur. In de spits heeft de Groenloseweg slechts 40 procent van dit aantal; er is dus nog veel ruimte in de capaciteit van de weg en de doorstroming is daarmee ruimschoots gewaarborgd.”

Draagvlak
Volgens Wassink is er voldoende draagvlak voor het plan dat nu voorligt. De bewoners vinden het jammer dat de slinger er uit is gehaald, maar zouden volgens de wethouder grotendeels akkoord gaan. De hulpdiensten, Veilig Verkeer Nederland en het Openbaar Vervoer hebben hun fiat gegeven.

Besluitvorming en Aanvang
Op 11 mei wordt het Collegebesluit voorgelegd in de commissievergadering en op 25 mei gaat de gemeenteraad er over beslissen. Wanneer de Raad instemt met het definitieve ontwerp, kunnen de werkzaamheden rond 1 juli beginnen. Vanaf de rotonde bij Freriks worden telkens enkele verkeersstroken aangepakt. Op dit eerste traject zijn op verzoek van bewoners extra parkeerplaatsen bij het hertenkamp toegevoegd en komen er paadjes door de groenvakken, zodat de woningen goed bereikbaar zijn. Het huidige vrij liggende fiets- en wandelgedeelte wordt een voetpad. Het fietspad komt aan beide zijden van de weg.
Tijdens de werkzaamheden komt het niet tot een totale afsluiting van de Groenloseweg. Om een goede indruk van het plan te krijgen is een 3D-animatie te volgen op: Werkaanwinterswijk.nl projecten/ herinrichting /groenloseweg /3D impressie.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk