Afbeelding

INGEZONDEN BRIEF

Politiek

Met groot ongenoegen hebben wij via uw brief vernomen dat hoe dan ook de start van de herinrichting van de Groenloseweg doorschuift naar 2024.

Er is blijkbaar nog geen besluit genomen over de aanpassingen die genoemd zijn in het amendement.
Het amendement is vorig jaar november ingediend. In januari is aan de bewoners een aangepast plan gepresenteerd. Wij begrijpen niet waarom dit plan niet uitgevoerd gaat worden. Uitstel is natuurlijk een slechte zaak, niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de weggebruikers. De wensen verwoord door Voor Winterswijk in het amendement, gesteund door een meerderheid in de Gemeenteraad, zijn ook niet realistisch. Dat zou namelijk betekenen dat de weg nog breder moet worden dan de huidige 7,60 meter. Daardoor wordt het nog meer een racebaan dan het nu al is. Zoals je in allerlei onderzoeken kunt lezen zorgt een vrije rechte blik voor een hogere snelheid in het verkeer.

Intussen zijn de bomen gekapt en dit veroorzaakt problemen.
De overgebleven stronken zorgen voor een onveilige situatie op het trottoir. In combinatie met de gaten en scheuren in het asfalt is het inmiddels een gedrocht van een straat geworden. We hebben na de kap gemerkt dat er door de personenauto’s en door het vrachtverkeer met nog hogere snelheid gereden wordt.

Uw voorgenomen besluit om eerst onderhoud aan de weg uit te voeren zal de situatie verergeren.
De onveilige situatie voor wat betreft de scheuren en gaten in de weg zullen daarmee verdwijnen. Een mooier asfalt en vrij zicht, zonder snelheid belemmerende maatregelen, zorgt natuurlijk niet voor een lagere snelheid. Hierdoor verslechtert de veiligheid.

Wij willen u met klem verzoeken om geplande werkzaamheden niet langer uit te stellen.
Wellicht is het verstandiger niet het asfalt te herstellen maar deze zo te laten. En nu al de maximum snelheid te verlagen naar 30km per uur in verband met het slechte wegdek. Het slechte wegdek en verlaging van de max snelheid, eventueel aangevuld met handhaving, zal zorgen voor een veiligere situatie en minder hogere snelheid.

Bij uitstel verwachten wij een aantal maatregelen om de overlast en het gevaar zoveel mogelijk te beperken.
U zult begrijpen dat wij als bewoners zeer teleurgesteld zijn dat de mooie schetsen zoals wij als definitief gepresenteerd hebben gekregen niet uitgevoerd worden. Door dit uitstel of wellicht afstel zijn er wel een paar problemen.

In afwachting van de afwaardering naar 30km zijn de geluidsmetingen ook uitgesteld. Geluidsmetingen die horen bij een 50km weg moeten dus zoals voorgeschreven alsnog per omgaande uitgevoerd worden en kunnen niet meer uitgesteld worden. Daarnaast moeten aanpassingen ten behoeve van de geluidsnormen van de woningen uitgevoerd worden zodat de woningen gaan voldoen aan de geluidsnormen horend bij de 50 km weg.

Daarnaast gaan wij ervanuit dat de boomstronken binnen 2 weken gefreesd worden en de stoepen netjes als trottoir ingericht en hersteld worden vanwege de gevaarlijke situatie die ontstaan is. Maar ook dient u op korte termijn te voldoen aan de herplantplicht van de bomen.
Wij stellen u aansprakelijk voor ongelukken en schades als gevolg van deze besluiten of eigenlijk het ontbreken van besluiten.

Wij vragen met klem alsnog positief te besluiten en de werkzaamheden komende maanden uit te voeren.
Dit conform de ontwerpen die aan de bewoners zijn gepresenteerd. De plannen die Veilig Verkeer Nederland als zeer positief betitelde.

Bewoners van de Groenloseweg

Fam. De Ruijter
Fam. Bogaerts
Fam. Braakhuis
Fam. Wes
Fam. Huitink
Fam. Kuenen
Fam. Coumans
Fam Blomer
Fam Mulder
Fam te Kempel
Fam Wieskamp
Fam Roelvink
Fam de Boer
Fam van Tol
Fam Bruggers
Fam Schenk
Fam Jakobs

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant