Afbeelding

Varianten voor WoooW-cultuurgebouw te duur

Politiek

WoooW-cultuurgebouw moet ook financieel toekomstbestendig zijn 

WINTERSWIJK - Op 24 februari 2022 gaf de gemeenteraad van Winterswijk aan het college opdracht tot het uitwerken van twee varianten voor het WoooW-cultuurgebouw inclusief stedenbouwkundig kader en gebiedsexploitatie. De kosten voor de twee varianten blijken nu veel hoger uit te pakken dan het financiële uitgangspunt dat raad en college met elkaar hebben afgesproken. Het college vraagt de raad daarom om een aanvullende opdracht. Het doel blijft een toekomstbestendige huisvesting voor cultuurpartners Boogie Woogie, de bibliotheek en de Winterswijkse uitdaging (WUh). 

Het idee van een WoooW-gebiedsontwikkeling aan het Weurden is het resultaat van interactieve ontwerpsessies (‘charrettes’) door inwoners, ondernemers en instellingen. Het kreeg de naam WoooW, ‘Winterswijk ontmoet, ontdekt en ontplooit’: een plek met een levendige uitstraling voor jong en oud om te wonen, werken, winkelen, cultuur te maken en te genieten.

Nieuwe impuls
“Het college hecht aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur inclusief bijpassende en blijvend betaalbare huisvesting”, vertelt wethouder Metaal-ten Dolle. “We zien WoooW als een nieuwe impuls voor het gebied en als een kansrijke ontwikkeling voor Winterswijk. Dat is van toegevoegde waarde voor de aantrekkelijkheid van het centrum, voor de samenleving als geheel en voor het culturele leven en jongeren in het bijzonder.”

Kosten voor huisvesting
De wethouder gaat verder: “Als we de twee uitgewerkte varianten moeten betalen van de jaarlijks beschikbare subsidie voor de drie cultuurpartners, dan blijft nauwelijks geld over voor activiteiten. Dat is een ongewenste situatie. We hebben niets aan een prachtig pand waarin de activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd.” Het financiële uitgangspunt dat raad en college met elkaar hebben afgesproken blijkt niet realistisch. “Elke wijziging in de huisvesting kost geld. Dat komt doordat de bibliotheek nu nog goedkoop inwoont bij het Gerrit Komrij College. Het is onzeker hoe lang de bibliotheek daar kan blijven. Ook voldoet het huidige pand van Boogie Woogie na vijftig jaar niet meer aan de vereisten voor duurzaamheid, efficiëntie en inclusie. Er moet dus hoe dan ook iets gebeuren.”

Realistische vergelijking
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken vraagt het college de raad om de opdracht om een realistische financiële vergelijking op te stellen. Het uitgangspunt is om de jaarlijkse kosten voor toekomstbestendige huisvesting in beeld te krijgen. Wethouder Metaal-ten Dolle licht toe: “Enerzijds gaat het om een combinatie van een verbouwing van de bestaande huisvesting van Boogie Woogie en de WUh plus de verplaatsing van de bibliotheek naar een op het centrum gericht koop- of huurgebouw. Anderzijds stellen we voor om voor maximaal twee varianten de jaarlijkse kosten voor toekomstbestendige huisvesting op andere locaties en/of in andere bestaande gebouwen uit te werken.”

Planning
Voor deze gehele financiële uitwerking denkt het college enkele maanden nodig te hebben. In het tweede kwartaal van 2023 legt het college het voor besluitvorming voor aan de raad. Het verzoek om de aanvullende opdracht komt op donderdag 8 december aan de orde in de algemene raadscommissie en op donderdag 22 december in de raad.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk