Afbeelding

Azc Winterswijk behoudt 500 opvangplekken nog tot 1 september 2023

Politiek

WINTERSWIJK - De behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers is groot. Daarom besloot de gemeente Winterswijk vorig jaar om de opvangcapaciteit van het azc uit te breiden met 100 plekken voor de duur van 12 maanden. Deze periode loopt 31 oktober 2022 af. De periode wordt verlengd, als het Aazc zich aan de gestelde voorwaarden houdt.

Verlenging van de uitbreiding
In een jaar tijd is de behoefte aan opvangplekken alleen nog maar toegenomen. Extra opvanglocaties voor de instroom van asielzoekers zijn lastig te vinden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deed daarom een dringend beroep op de gemeente om de uitbreiding van 100 extra opvangplekken beschikbaar te blijven stellen. Het college van burgemeester & wethouders stemde op dinsdag 11 oktober hiermee in, onder een aantal voorwaarden:
De verlenging van de 100 extra opvangplekken loopt tot 1 september 2023;
De 100 extra opvangplekken zijn enkel voor gezinnen en mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap;
De 400 reguliere opvangplekken zijn bedoeld voor gezinnen en mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap. ‘Niet-kwetsbare’ mensen uit veilige landen worden niet geplaatst.

Vervolg
Op 1 september 2023 loopt de verlengingsperiode van de 100 extra opvangplekken op het azc af. Wat er na deze datum met de vrijgekomen plekken gebeurt, is nog niet bekend. De gemeente Winterswijk is hierover met het COA in gesprek. Uiterlijk 1 maart 2023 besluit de gemeente over de toekomstplannen van de extra opvangplekken op het azc.

Omwonenden kritisch en begripvol
Wethouder Schepers-Janssen praatte de omwonendencommissie bij over het besluit van het college. Zij begrepen de verlenging en waren vooral kritisch op de afspraken tussen de gemeente en COA. “Uit het recente onderzoek van Bureau Beke bleek dat de overlast de afgelopen periode is toegenomen”, aldus wethouder Elvira Schepers. “Dit had negatieve invloed op het draagvlak. Daarom hebben we extra afspraken gemaakt voor de verlenging van de 100 extra opvangplekken. Zo heeft het COA regelmatig contact met de gemeente en omwonenden, om te evalueren hoe de ervaringen zijn. Daarnaast realiseert het COA voor 1 april 2023 op het azc een activiteitenruimte voor alle leeftijdsgroepen. Deze activiteitenruimte is een grote wens vanuit de omwonenden.”

De aanpak van de asielcrisis is een grote maatschappelijke opgave. Met het tijdelijk verlengen van de 100 extra opvangplekken draagt de gemeente Winterswijk bij aan een oplossing voor deze crisis.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk