Tom van Beek, Elvira Schepers en Wim Wassink. Foto: Sander Damen
Tom van Beek, Elvira Schepers en Wim Wassink. Foto: Sander Damen

Coalitieakkoord komt tot stand na stevige discussies en veel lachen

Politiek

WINTERSWIJK - Afgelopen woensdag 8 juni presenteerde de fractievoorzitters Tom van Beek van Voor Winterswijk, Elvira Schepers van de PvdA en Wim Wassink van het CDA de hoofdpunten uit het coalitieakkoord voor de periode 2022 - 2026 dat de titel. ‘Samen aan de slag’ draagt. Belangrijke speerpunten zijn duurzaamheid, voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, ruimte voor bedrijven, armoedebestrijding, de leefbaarheid van het buitengebied en een toekomstbestendige agrarische sector. Er komen vier wethouders die veel in gesprek met inwoners moeten gaan.

Door Sander Damen

Tom van Beek, zijn partij was de grote winnaar van de verkiezingen, opende de bijeenkomst met een eerbetoon aan de onlangs overleden Bernhard Hafsterkamp die niet alleen jarenlang raadslid was, maar ook als politiek verslaggever voor deze krant verslag deed van de ontwikkelingen in de politiek. “Bernhard deed altijd zorgvuldig en objectief verslag van de Winterswijkse politiek, we zullen je missen,” sprak Van Beek.

Andere bestuurscultuur
Net als bij het coalitieakkoord van de landelijke regering vindt de nieuwe coalitie dat er veel anders moet. Een andere bestuurscultuur, meer praten mét Winterswijkers in plaats van over Winterswijkers, samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie en meer transparantie zijn de speerpunten van de coalitie. Het coalitieakkoord is gesloten op hoofdpunten, vertelde Van Beek: “Zodat er ruimte is voor inbreng en ideeën van andere partijen.”
De partners kondigden aan een aantal besluiten van het vorige college terug te draaien of te heroverwegen. Zo wordt de kleiput afgedekt en wordt de aanwijzing van de locatie Misterweg voor een nieuw industrieterrein heroverwogen. Volgens Van Beek moet er in de toekomst zorgvuldiger naar zowel de vraag als naar de locaties gekeken worden. Over het nieuwe industrieterrein en de locatie ervan heeft de coalitie afgesproken dat er medio 2023 een besluit genomen moet zijn. Een ander voornemen van de coalitie is dat de bezuinigingen op Zwembad Jaspers geschrapt worden en dat er financiële middelen beschikbaar komen om het zwembad duurzaam in stand te houden.

“Winterswijk heeft een zwembad nodig”, aldus Wassink wiens partij vooral wil werken aan een betrouwbare en dienstbare overheid. Verder vindt het CDA het van belang dat De Post behouden blijft, het verenigingsleven voor iedereen toegankelijk is en er veel aandacht naar het buitengebied gaat. “Dat staat onder druk door de stikstofproblematiek, maar ook door de Kaderrichtlijn water en de aanpak van de droogte”, lichtte Wassink toe.

Armoedebestrijding
De PvdA is bij monde van Elvira Schepers vooral blij met de afspraken die zijn gemaakt over armoedebestrijding. Onderdeel daarvan is een plan voor het creëren van basisbanen, het aanpakken van energiearmoede en het introduceren van een Winterswijkpas.

Een ander belangrijk thema in het akkoord is wonen. Voor Winterswijk wil vooral dat jongeren in Winterswijk kunnen blijven wonen. “Bij nieuwbouw geldt dat er minimaal dertig procent sociale huurwoningen en betaalbare woningen voor starters komen”, aldus Van Beek. “Ook denken we na over een soort koopgarantregeling voor starters.”

Wethouders
De coalitiepartners hebben voor de totstandigkoming van het akkoord gesproken met diverse Winterswijkse ondernemers en maatschappelijke organisaties, vertelde Van Beek. Hij gaf aan dat de gesprekken in goede sfeer verliepen. “We hebben pittige discussies gehad maar hebben ook veel gelachen”, zegt hij. “De coalitie heeft gekozen voor een college met vier wethouders. “Dat aantal is volgens ons nodig omdat de wethouders er op uit moeten gaan om met de inwoners te spreken”, zegt Van Beek. “De nieuwe wethouders zijn Elvira Schepers, Wim Wassink, Sandra Metaal en Gosse Visser.” Metaal en Visser komen namens Voor Winterswijk in het college. De nieuwe wethouders worden op 14 juni aanstaande geïnstalleerd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk