Frank Roerdinkholder nu ook formateur. Foto: archief.
Frank Roerdinkholder nu ook formateur. Foto: archief.

Informateur adviseert coalitie te vormen van Voor Winterswijk, CDA en PvdA

Politiek

rank Roerdinkholder gaat door als formateur

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Niet geheel onverwacht adviseerde informateur Frank Roerdinkholder een nieuwe coalitie te vormen bestaande uit Voor Winterswijk, CDA en PvdA. Dat deed hij in een extra raadsvergadering op donderdag 14 april. Hij bevestigde wat diverse bronnen al aan deze krant hadden verteld. Een artikel hierover verscheen afgelopen dinsdag.

Nieuwe coalitie vormen met een minieme meerderheid
Roerdinkholder had van de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, Voor Winterswijk (VW), verschillende opdrachten gekregen. Hij moest nagaan of er een raadsakkoord, waarbij alle raadsfracties samen een programma voor de komende vier jaar opstellen, haalbaar was. “De intentie van het raadsakkoord, de uitgestoken hand, is door alle partijen positief ontvangen,” zei de informateur, “maar er was onvoldoende overeenstemming tussen en draagvlak bij de partijen.” Hij denkt dat het in de toekomst misschien wel haalbaar is. Hij adviseert de gemeenteraad daarom om in de komende jaren vroegtijdig in gesprek te gaan over de mogelijkheid van zo’n akkoord in 2026. Het gevolg was dat Roerdinkholder ging onderzoeken welke coalitie mogelijk is. Nadat hij in een eerste ronde met alle partijen had gesproken kwam er een tweede ronde, waarin met Voor Winterswijk, CDA, PvdA en Morgen werd gesproken. Met deze partijen leek een coalitie mogelijk, maar na deze ronde viel Morgen af. Gevolg is dat er nu een coalitie zal worden gevormd met een meerderheid van elf zetels. De oppositie van D66, VVD, Winterswijks Belang en Morgen heeft tien zetels.

Uitgestoken hand
Roerdinkholder riep op aandacht te besteden aan de onderlinge verhoudingen. “Alle partijen hebben aangegeven geen herhaling te willen zien van de situatie in de vorige raadsperiode”, zei hij. “Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de formerende partijen om hier aandacht voor te hebben.” De beoogde coalitiepartijen hebben daarom aangegeven de oppositiepartijen te willen betrekken bij het opstellen van het coalitieakkoord. Er zal met ze worden gesproken en het is de bedoeling dat ze op de hoogte worden gehouden van de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord. Het informatieproces was al begonnen met de “uitgestoken hand” van Voor Winterswijk aan alle partijen. Ook de andere twee beoogde coalitiepartijen benadrukten in hun reactie op het formatieverslag dat zij naar een betere samenwerking streven in de nieuwe raad. Wat Wim Wassink (CDA) betreft, zal er geen coalitiedwang zijn en kunnen met wisselende meerderheden de beste besluiten voor de Winterswijkse samenleving worden genomen. Tom van Beek (VW) sprak de hoop uit dat de oppositie het nieuwe coalitieakkoord zal steunen.

De lat te hoog gelegd
André van Nijkerken uitte twijfels over de krappe meerderheid van de mogelijke coalitie. “Een bredere coalitie zat er wel in.” Volgens Wassink was de voorgestelde coalitie de enige mogelijkheid, want Morgen zou de lat te hoog hebben gelegd bij het gesprek in de tweede ronde. Morgen stelde voor om pas naar wethouderkandidaten te kijken, als er een coalitieprogramma is opgesteld en wilde een coalitie met vier partijen en elke één wethouder. Volgens hem wilde Voor Winterswijk echter twee wethouders. Van Nijkerken noemde het bedenkingen waarover in een derde ronde gesproken had kunnen worden. “Dat Voor Winterswijk als grote winnaar als eerste aan zet was, is logisch. Maar D66 en Morgen waren ook winnaars, terwijl het CDA verloor en de PvdA gelijk bleef.” Van Nijkerken had het logisch gevonden als Morgen als derde winnende partij coalitiepartij was geworden. Hij zei dat Morgen constructief zal zijn in de komende jaren en nog steeds een verbindende rol wil spelen.

Nog stevige onderhandelingen
Tom van Beek (VW) deelde mee dat Frank Roerdinkholder gevraagd is om als formateur de coalitieonderhandelingen te begeleiden. Alle oppositiepartijen gaven aan zich in de komende jaren constructief op te willen stellen. Tim Jonker (Winterswijks Belang) vroeg Elvira Schepers naar de overstap van oude coalitie naar een nieuwe, want Voor Winterswijk had in de afgelopen jaren alleen maar kritiek gehad op de oude coalitie. “Ik wil vooruit kijken”, zei Schepers. “Niet terugkijken. Ik heb voorafgaande aan de verkiezingen gezegd dat wij bereid zijn om met elke partij gesprekken te voeren.” Ze had goed samengewerkt in de oude coalitie. Ze herinnerde er aan dat de PvdA in de periode 2006 tot 2010 ook goed had samengewerkt in een coalitie met Winterswijks Belang. “Na de verkiezingen koos WB er voor met andere partijen verder te gaan.” Casper Sonderen (VVD) vroeg hoe de PvdA aankijkt tegen de afspraken van de vorige coalitie. “Dat zal uit de formatie blijken”, reageerde ze. “Er zijn nog stevige onderhandelingen nodig.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk