Foto: PR

Letselschade verhalen na een bedrijfsongeval

  Partnerbijdrage

Er gebeuren jaarlijks duizenden bedrijfsongevallen in Nederland. Als iemand bij een bedrijfsongeval gewond raakt en hierdoor schade lijdt, dan wordt er gesproken van letselschade. Deze letselschade dient vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

Bij een ongeval op het werk is de werkgever in de regel aansprakelijk voor de schade die u hierdoor oploopt. Dit is geregeld in de wet en wel in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. In het eerste lid van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek staat dat een werkgever ervoor moet zorgen dat gereedschap en de werkplek veilig moeten zijn. Ook moeten er op grond van dit lid voldoende instructies gegeven worden en dient er toezicht gehouden te worden op de werkzaamheden. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

Hoe stel ik mijn werkgever aansprakelijk?

Bent u gewond geraakt tijdens het werk, dan is de werkgever meestal aansprakelijk voor uw letselschade. Op de werkgever rust namelijk een zorgplicht. Deze is zo zwaar dat een werkgever eigenlijk altijd aansprakelijk is voor uw letselschade.

Om voor een letselschadevergoeding in aanmerking te kunnen komen dient u de werkgever een brief te sturen, dit wordt een aansprakelijkstelling genoemd. Hierin moeten een aantal belangrijke dingen staan:

  • de dag van het ongeval
  • een omschrijving van het arbeidsongeval
  • het letsel dat u aan het bedrijfsongeval heeft overgehouden
  • de schade die u door het bedrijfsongeval lijdt
  • een aansprakelijkstelling
  • een stuiting van de verjaring

Heb ik recht op hulp bij een bedrijfsongeval?

In de wet is geregeld dat als iemand letsel oploopt door toedoen van een ander, deze persoon recht heeft op hulp van een letselschade advocaat. Deze hoeft u niet te betalen.

Op grond van de wet heeft u dus recht op rechtsbijstand van een kosteloze letselschade advocaat. Deze stelt de werkgever voor u aansprakelijk, berekent de letselschade en verhaalt deze voor u op de werkgever.

In de meest gevallen is de werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheid bij een ongeval op het werk van een van zijn medewerkers. Deze letselschade verzekeraar betaalt dan ook uw letselschade. Hier hoeft u zelf niks aan te doen. Stel er is u een ongeval in Amsterdam overkomen, dan verhaalt uw letselschade advocaat in Amsterdam uw letselschade.

De letselschade verzekeraar van de werkgever betaalt zowel uw letselschade als de advocaatkosten.

Welke letselschade wordt vergoed na een bedrijfsongeval?

Nadat de aansprakelijkheid is erkend, dient uw letselschade begroot te worden. Een aantal schadeposten wordt concreet berekend. Dit betekent dat de werkelijke schade vergoed wordt. Bij inkomensschade bijvoorbeeld wordt het salaris van voor en na het ongeval met elkaar vergeleken. Het verschil is schade.

Een aantal schadeposten wordt abstract berekend. Dit betekent dat er met uurtarieven, bedragen per week of jaarbedragen gerekend wordt. Dit omdat de werkelijke schade niet of lastig te berekenen is, vooral als het om toekomst schade gaat. 

Een vergoeding voor overname van huishoudelijke taken door gezinsleden en onderhoudskosten voor uw huis en tuin wordt abstract berekend. Dit gebeurt door standaardbedragen. Deze vindt u op de website van de Letselschade Raad.

Is u dus een bedrijfsongeval overkomen, dan heeft u meestal recht op een letselschadevergoeding. 

Dit artikel wordt u aangeboden door Letselschade Advocaten Brugman. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden