Afbeelding

Geen bouwvrijstelling voor Steengroeve Museum

Opinie

Vorige week heeft de Raad van State bepaald: de ‘bouwvrijstelling’ is van de baan. Wat wil dat zeggen? Wel, voor allerlei activiteiten is een natuurvergunning vereist vanwege de uitstoot van stikstof, maar voor de bouwfase van een nieuw project gold dat tot nog toe niet. De bouw was dus ‘vrijgesteld’. Nee, niet meer, heeft de hoogste bestuursrechter van Nederland vorige week bepaald, ook voor de bouw is een natuurvergunning vereist.

Deze lang verwachte uitspraak heeft vergaande consequenties voor heel Nederland en dus ook voor Winterswijk. Alle nieuwbouw gaat op slot, dat is de discussie van de dag. Maar het schijnt in onze gemeenteraad nog niet te zijn doorgedrongen en kennelijk heeft men ook niet iets van dien aard verwacht. In de raad werd onder andere gediscussieerd over de bouw van een museum bij de steengroeve door Terra Temporalis. Waar ging die discussie over? Niet over de stikstof problematiek, niet over wettelijke regelingen en al helemaal niet over de natuur. En dat terwijl de locatie van het beoogde museum pal naast een Natura 2000 gebied (Willinks Weust) ligt en in een flessenhals van de Ecologische Hoofd Structuur!

Onlangs stond in de Volkskrant een kaartje met een overzicht van de meest stikstof-gevoelige natuur in Nederland. Willinks Weust staat gemarkeerd bij de 14 meest bedreigde Natura 2000 gebieden van het totale aantal van 162 gebieden. Niks mee te maken, lijkt Terra Temporalis en ook de gemeenteraad te denken. Althans, er was geen weerwoord tegen het pleidooi van de fractieleider van ‘Morgen’, die zich nogal heeft verslingerd aan dat museum bij de steengroeve. En ook de verantwoordelijke wethouder zat er niet mee. De wethouder was bereid om ‘over de schaduw van het coalitieakkoord heen te springen’ om toch maar vast een gebiedswijziging voor dat museum in gang te zetten, ook voordat Terra Temporalis de financiering rond heeft. Nu ja, eerst natuurlijk een gesprek met de omwonenden, maar hij was al goed op weg, zei hij. Pas op! waarschuwde Morgen, die omwonenden mogen niet voor ons mooie museum gaan liggen! De ondergetekenden, hebben met verbazing de discussie gevolgd.

Waar zijn we mee bezig? Winterswijk moet van Remkes binnen een jaar de piekbelasters bij onze Natura 2000 gebieden uitkopen. Dus, sorry beste boer, je moet hier weg, we hebben je stikstof nodig voor ons gloednieuwe museum. Geachte wethouder, hoe verkoopt u dat? Springt u ook over uw eigen CDA schaduw heen?

Beste lezers, door het intrekken van de bouwvrijstelling is de bouw van een museum bij de steengroeve niet haalbaar bij de Raad van State. Ook in andere sectoren kunnen veel projecten niet doorgaan. Het stikstofprobleem vormt een harde realiteit, dat besef is bij veel Winterswijkers nog niet doorgedrongen. Maar er is ook een lichtpuntje voor de economie van Winterswijk. Immers, het steengroeve museum was en is bedoeld om de economie van Winterswijk te steunen door meer bezoekers naar ons dorp te trekken. Welnu, dat museum kan wel in de dorpskern worden gebouwd (natuurvergunning is dan geen probleem). Daardoor zal het meer bezoekers naar winkels en HORECA brengen dan als het in Ratum had gestaan en zal het profijt dus groter zijn. Gemeente, wordt wakker!

Willem Hulscher en Ton Berendsen, omgevingsbelang.steengroeve@gmail.com

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk