Feline en Malou name zelf grondmonsters. Foto: Eric Hogeboom

Feline en Malou name zelf grondmonsters. Foto: Eric Hogeboom

Dahliatelers content met adviezen van Malou en Feline

Onderwijs

Leerlingen GKC presenteren profiel-werkstuk over grond-kwaliteit dahliavelden

WINTERSWIJK - Op 29 januari woonden de dahliatelers uit Winterswijk de presentatie van de uitkomsten van het bodemonderzoek van hun velden bij. Dit bodemonderzoek was onderdeel van het profielwerkstuk van Feline Konings en Malou Rensink, leerlingen van het Gerrit Komrij College.

In een lokaal op het Gerrit Komrij College kwamen hiervoor circa 40 genodigden bijeen. Na een korte opening van de avond door Eric Hogeboom, voorzitter van de Winterswijkse bloemencommissie, heette hij de diverse genodigden welkom. Naast alle Winterswijkse dahliatelers was onder andere René Jochems uit Zundert aanwezig die in het dagelijks leven agrariërs adviseert bij het telen van hun gewassen. In Zundert, met het grootste dahliacorso van de wereld, begeleidt hij de telers op meerdere dahliavelden. Ook aanwezig was Gerard ten Dolle van Sibelco, dat ook heeft meegewerkt aan het onderzoek. Ten Dolle wilde graag te weten komen hoe hij de Winterswijkse dahliavelden in de toekomst kan ondersteunen. Daarnaast waren er nog leden van Vereeniging Volksfeest en een afvaardiging van de bloemencommissie Lichtenvoorde aanwezig. 

Met een gezonde spanning presenteerden Feline en Malou hun onderzoek met bevindingen en adviezen aan de telers. Iedereen luisterde vol aandacht door de bevlogen wijze waarop de dames vol overtuiging presenteerden. De presentatie was logisch opgebouwd en werd bijna professioneel ondersteund met een gelikte presentatie op het smartboard. Kortom: iedereen was zwaar onder de indruk van zowel de inhoud als kwaliteit van de presentatie. Een van de ervarene telers, die ook beroepsmatig in de teelt van gewassen en aanleg van tuinen en parken werkt, complimenteerde de dames aan het eind met het niveau en diepgang van hun presentatie. “Dat zij in staat waren om in zo’n korte tijd deze stof zich zo eigen te maken en op deze wijze te presenteren… Chapeau”.

In de presentatie lichtten de dames hun bodemonderzoek nader toe. Na het steken van de grondmonsters, begin november, het testen van de monsters in Amerika, zelf testen doen in het laboratorium van Sibelco, het verzamelen van de bevindingen, werden de adviezen per veld opgesteld. Tussendoor verdiepten ze zich in literatuur en websites, hadden overleg met René Jochems en bovenal moesten de dames gewoon naar school om de lessen te volgen en proefwerken te maken. 

Er kwamen uiteenlopende zaken aan de orde zoals bemesting, wisselteelt, CEC, TEC, pH waarde, organische stof, calcium/magnesiumverhouding, bodemmoeheid enzovoort. Ieder veld kreeg een individueel advies op maat met daarin aangegeven welke stoffen in welke hoeveelheid in de komende 3 jaar op hun veld moet worden toegevoegd. Dit alles afgestemd op optimale bodemomstandigheden voor de dahlia. Na de presentatie heeft iedere teler een individueel gesprek met Feline, Malou en René Jochems gehad waarin zij nog specifieke vragen konden stellen. Aan het eind van de avond waren de telers vol met informatie en adviezen en gaven aan deze te zullen opvolgen. Dit alles om in 2024 toch maar zo optimaal mogelijke bodemomstandigheden voor de dahlia’s te creëren, hopelijk resulterend in een zo groot mogelijke dahlia opbrengst. 

Vereeniging Volksfeest draagt dit onderzoek een warm hart toe. Voor hen zijn niet alleen de aanwas in deelnemers aan het bloemencorso belangrijk maar ook een groei in beschikbaarheid van dahlia’s. “Dit was nog wel eens een ondergeschoven kindje”, aldus Hogeboom. “Opdat ons mooie en gezellige bloemencorso nog in lengte van jaren kan blijven voortbestaan.” In Winterswijk kunnen alle dahliavelden heel goed handjes gebruiken voor het verrichten van uiteenlopende werkzaamheden. Daar wil de bloemencommissie in maart nog weer eens de aandacht op vestigen.

Voor Feline en Malou rest nu nog een presentatie van hun profielwerkstuk eind februari, aan hun ouders, klasgenoten en mevrouw Hogeboom, de profielwerkstukbegeleidster. Daarna zullen zij een beoordeling voor hun profielwerkstuk krijgen. De telers gaven aan mevrouw Hogeboom alvast aan dat de dames zonder meer een 10 verdienden. Zo niet, dan zou zij komende zomer iedere week moeten komen helpen plukken op de velden….

Malou in het laboratorium van Sibelco. Foto: PR Sibelco
De dames deden onderzoek in het lab bij Sibelco. Foto: PR Sibelco
Feline en Malou name zelf grondmonsters. Foto: Eric Hogeboom

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant