De leerlingen vermaken zich op het veld. Foto: Sander Damen
De leerlingen vermaken zich op het veld. Foto: Sander Damen

Leerlingen Internationale Schakelklas tevreden over nieuw ‘echt’ schoolgebouw

Onderwijs

WINTERSWIJK - Voor leerlingen en personeel van de Internationale Schakelklas (ISK) in Winterswijk was de start van het nieuwe schooljaar bijzonder. De school verhuisde van het oude (en verouderde) voormalige schoolgebouw van OBS De Kolibri aan de Hakkelerkampstraat naar het gebouw aan de Pronsweg waar voorheen een locatie van Schaersvoorde was gevestigd. Ook de leerlingen uit Oekraïne die op het Beatrixpark les kregen, zijn verhuisd naar de Pronsweg. Daar bevalt het heel goed, vertelt coördinator Jinnie Bodt.

Door Sander Damen

De Internationale Schakelklas is een school voor leerlingen die nieuw in Nederland zijn en nog geen Nederlands spreken, vertelt Bodt: “In de praktijk betekent dat het grootste deel van onze leerlingen uit asielzoekers en statushouders bestaat, maar we geven ook les aan Oekraïnse kinderen en bijvoorbeeld ook aan kinderen uit Zwitserland, Zuid-Afrika en Indonesië. Onze leerlingen zijn tussen de twaalf en achttien jaar en wonen in de gemeenten Winterswijk, Aalten, Oost Gelre of Berkelland.”

Vier klassen
Het schoolsysteem van het ISK is anders dan dat van andere soorten voortgezet onderwijs. Leerlingen worden er niet op leeftijd in klassen geplaatst, maar op het niveau van hun Nederlands. Er zijn vier klassen. In de eerste klas zitten leerlingen die analfabeet zijn, nooit onderwijs hebben gevolgd of bijvoorbeeld alleen Arabisch kennen. In een klas kunnen dus zowel twaalfjarigen als achttienjarigen zitten.
De vierde klas is de hoogste klas. Uit klas 4 stromen leerlingen door naar het Gerrit Komrij College, maar ook naar andere (beroeps)opleidingen, zoals het Graafschap College. De school heeft zo’n honderdvijftig leerlingen.

“Anders dan bij andere scholen is er constant in - en uitstroom van leerlingen”, licht Bodt toe. “Gezinnen die een status hebben toegewezen gekregen, verhuizen naar andere plaatsen en in plaats daarvan komen weer nieuwe gezinnen met leerlingen die naar onze school gaan.”
Op het ISK volgen leerlingen vooral lessen Nederlands als tweede taal, maar ook vakken als rekenen, sport, beeldende vorming, koken/verzorging en later ook vakken als Mens & Maatschappij.

Pronsweg
Het ISK zit sinds dit schooljaar in het gebouw aan de Pronsweg. “Leerlingen zijn blij met het nieuwe schoolgebouw”, vertelt Bodt. “Ze noemen dit een échte school. De school aan de Hakkelerkampstraat was een verouderde basisschool. Hier is ruimte, zijn meer lokalen en kunnen alle leerlingen terecht.

In de school heeft iedere klas zijn eigen vaste lokaal. Dat is vanwege het lessysteem, maar ook omdat het leerlingen een veilig gevoel geeft. Daarnaast is er nog een aantal vaklokalen, bijvoorbeeld voor de beeldende vakken. Voor de kooklessen lopen de leerlingen naar het Gerrit Komrij College.

Verhuizing
In de laatste week van het vorige schooljaar hebben leerlingen en docenten ‘enorm veel dozen’ ingepakt en de verhuizing voorbereid, aldus Bodt. Aan het eind van de vakantie is alles verhuisd. “We hebben ook een aantal dingen van Schaersvoorde over kunnen nemen”, vertelt Bodt. “Zij sloten twee locaties, daarom hadden ze niet alle spullen meer nodig. Aan het gebouw is niet veel veranderd. De enige grote verandering is dat we een groot lokaal opgesplitst hebben in twee lokalen.”

Het grootste voordeel aan het nieuwe gebouw, volgens leerlingen is het buitenterrein. “Aan de Hakkelerkampstraat was nauwelijks ruimte en alleen een klein bestraat speelterrein”, licht Bodt toe. “Hier gaan de leerlingen in de pauzes lekker buiten voetballen en volleyballen. Zowel buiten als binnen is er veel meer ruimte, ook de kantine is groter nu.”

Open huis
Op 23 januari doet het ISK mee aan het Open Huis van het Gerrit Komrij College waar de school onderdeel van is. “Het Open Huis is bij het GKC voor leerlingen van groep 7 en 8”, zegt Bodt. “Maar wij doen mee omdat we onze school graag aan de inwoners van Winterswijk laten zien. Ik denk dat veel mensen geen goed beeld van onze school hebben en het zou leuk vinden als mensen hier dan naar toekwamen en van docenten en leerlingen horen hoe wij hier werken, zodat ze hun beeld misschien bij kunnen stellen.” Het open huis is op 23 januari van 17.30 tot 20.30 uur.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk