Foto: Janneke van der Galien
Foto: Janneke van der Galien van der Galien

Wilma Wiggers: leerkracht in hart en nieren

Onderwijs

‘Ik ben 44 jaar met plezier naar school gegaan. Nu heb ik een geweldig afscheid gehad!’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - “Het is helemaal een feestweek”, zegt een glunderende ‘juf Wilma’. “Na 44 jaar ben ik gestopt als leerkracht in het basisonderwijs en afgelopen weekend vierden we ons robijnen huwelijk met een feestje.” Het afscheid op de openbare basisschool De Schakel, waar Wilma Wiggers de afgelopen zeven jaren werkzaam was, voelde aan als een warm bad. 

Door een erehaag met aan beide zijden kinderen en ouders, kwam Wilma binnen en werd zo via een rode loper naar een ‘troon’ geleid. De kinderen hadden liedjes bewerkt en ingestudeerd zoals ‘Bicycle’ van Queen en een kikkerlied. Tevens hadden ze tekeningen gemaakt. Ook de leerkrachten van de Schakel hadden een verrassing en een cadeau in petto, waardoor Wilma de Schakel nooit meer zou vergeten.

Receptie
Op de receptie een dag later waren genodigden en collega’s in groten getale aanwezig. Ook echtgenoot Gerrit, kinderen en kleinkinderen waren aanwezig. Opmerkelijk is nog dat er in 1986 een artikel over Gerrit verscheen in de Tubantia, omdat hij zijn baan had opgezegd toen de kinderen kwamen. Hij werd huisman en Wilma bleef werken als onderwijskracht. Wilma’s eerste baan in Winterswijk was als invalkracht op de Bisschop Bekkersschool op het toenmalige woonwagencentrum. Daarna werd ze door de wethouder van Onderwijs persoonlijk gevraagd om te gaan werken op de Bargerpaske in 1980. Die school groeide snel en er was iemand nodig.

‘Ik wilde
zo graag
de kinderen
bijbrengen
dat de school
een veilige en
vertrouwde
plek is’


Vrolijke kopjes
In 1985 werd ze wederom gevraagd, nu om een kleuterafdeling op te zetten op de Kohnstammschool. Hiervoor kreeg ze een zak geld mee en kon samen met een aannemer regelen dat er extra ruimte in de school kwam. Het leerlingenaantal groeide snel. Op een gegeven moment had Wilma zo’n 43 kinderen in de klas. In 2015 werd ze benaderd met het verzoek om leerkracht te worden op de Schakel. Het leek haar wel iets om eens op een kleinere school te werken. “Al die jaren ben ik met plezier naar mijn werk gegaan. Geen dag met tegenzin. Ik wilde zo graag de kinderen bijbrengen dat de school een veilige en vertrouwde plek is, waar ze dingen leren die ze nodig hebben in het leven. Steeds de vrolijke kopjes zien, de Vlielandkampen, het vieren van verjaardagen. Allemaal hoogtepunten!”

Genieten
Nu ga ik eerst even lekker genieten. Het huis van boven tot onder opruimen. Daarnaast handwerk ik graag. Dat wil ik ook weer oppakken. Ik ga met Gerrit uitstapjes maken en …. ze mogen me altijd bellen als er een invaller nodig is. Niet voor een lange periode maar wel voor korte tijd. Ik kan dan ook wel zeggen dat het lesgeven op school mij veel heeft gebracht. Ik heb zoveel kinderen les gegeven. Half Winterswijk kent me wel!”

Een erehaag voor juf Wilma. Foto Janneke van der Galiën

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk