De leerlingen die de presentaties verzorgden v.l.n.r. Bart Schoppers, Sjoerd Kruisselbrink, Ruben Legters en Hannah Klein Nibbelink. Evi Maris en Abdalrhman Chamatan ontbreken op de foto.  Foto: PR
De leerlingen die de presentaties verzorgden v.l.n.r. Bart Schoppers, Sjoerd Kruisselbrink, Ruben Legters en Hannah Klein Nibbelink. Evi Maris en Abdalrhman Chamatan ontbreken op de foto. Foto: PR

Leerlingen van het Gerrit Komrij College presenteren werkstukken over waterstof

Onderwijs

WINTERSWIJK - De Energietafel Winterswijk is een klankbordgroep die de gemeente informeert en ondersteunt bij vraagstukken over duurzaamheid en de gemeenteraad informeert over de energietransitie. Drie Doe Tafels houden zich intensief bezig met het ontplooien van initiatieven om de achterban aan te jagen en te stimuleren actief deel te nemen aan duurzaamheidsvraagstukken, zoals het isoleren van woningen en gebouwen en het bewuster omgaan met energieverbruik. Ook worden onderzoeken gedaan naar nieuwe technologieën, zoals kleine windmolens, energieopslag en laadpaaltechniek.

Begin van dit schooljaar werd het idee geopperd om een onderzoek te doen naar waterstof. Wat is waterstof, wat kun je er mee, waar staan we op dit moment? Voor dit onderzoek werd het Gerrit Komrij College benaderd en gevraagd of leerlingen op HAVO/VWO niveau dit onderwerp zouden kunnen gebruiken als Project Werkstuk. Hier hebben 6 leerlingen positief op gereageerd. Onder leiding van mentor Roland van Dijk en Energiecoach Henk Kip hebben deze leerlingen op 13 april het eindresultaat gepresenteerd aan enkele leden van de Energietafel en Wethouder Elvira Schepers.

Bart Schoppers en Sjoerd Kruisselbrink hebben zich verdiept in hoeverre waterstof een energievervanger is. Uit hun onderzoek is gebleken dat dit een te grote verwachting is en mocht waterstof ooit goed van de grond komen, dit niet de enige energiebron zal worden, maar dat er altijd een en/en situatie zal ontstaan met meerdere energiebronnen.

Ruben Legters en Abdalrhman Chamatan hebben hun onderzoek toegespitst op de toepassingen van waterstof. Met name in de vervoerssector en woningsector zou waterstof goed inzetbaar zijn. Helaas is het nog niet zo ver, want om een optimale oplossing te hebben zou je waterstof moeten produceren met duurzaam opgewekte energie. Dit proces in nog onvoldoende ontwikkeld.

Hannah Klein Nibbelink presenteerde het project, wat ze samen met Evi Maris had uitgewerkt en ging eerst in op het echte probleem: Het broeikaseffect. Bij de huidige manier van energieopwekking komt veel CO2 vrij, die zorgt voor opwarming van de aarde. Als in plaats daarvan waterstof als energiebron ingezet zou kunnen worden blijft als restmateriaal water over. En dat heeft geen nadelig effect op het broeikaseffect. Maar ook hier: er is pas CO2 besparing als de elektriciteit om waterstof te maken niet uit een elektriciteitscentrale hoeft te komen. 

Het was een bijzonder waardevolle presentaties waar de leerlingen veel waardering voor kregen. Hopelijk gaan deze leerlingen in de toekomst iets met deze kennis doen. De volledige verslagen zijn terug te vinden op de website www.werkaanwinterswijk.nl.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk