Ee grote wolbij. Foto: P. van Breugel
Ee grote wolbij. Foto: P. van Breugel

Thema-avond over Wilde Bijen bij IVN/KNNV Oost-Achterhoek

Natuur

WINTERSWIJK -  Pieter van Breugel uit Veghel houdt zich al jaren bezig met het bestuderen van wilde bijen en het aanbieden van nestgelegenheid. Ook is hij auteur van enkele boeken over wilde bijen. Uit zijn eigen ervaring puttend en aan de hand van unieke opnames, zal hij belangstellenden op zaterdag 11 maart een wonderlij­ke insectenwereld voortoveren, tijdens een lezing over deze dieren. Deze lezing begint om 14 uur en wordt gegeven in de Zonnebrinkkerk, aan de Zonnebrink.  

In Nederland komen, naast de bekende honingbij, meer dan driehonderd soorten bijen voor. Deze worden wilde bijen genoemd, omdat ze hier inheems zijn, dus ‘in het wild’ voorko­men. De ruim twintig soorten hommels worden ook gerekend tot wilde bijen. Zij vormen volken met vele dieren in één nest. De meeste inheemse bijen doen echter alles alleen en heten daarom solitaire bijen. Omdat ze niet steken en dus niet lastig zijn, zijn ze mindere bekend. Vele van deze soorten zijn gespeciali­seerd op bepaalde planten en worden sterk bedreigd door de negatieve invloed van de mens op de flora. De soorten zijn vaak genoemd naar hun uiterlijk of gedrag. Zo zijn er onder meer: zandbijen, koekoeksbijen, metselbijen, masker­bijen, behangersbij­en, wolbijen, bloedbijen en zijdebijen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk