Gezelligheid troef op de Nationale Burendag. Foto: Han van de Laar
Gezelligheid troef op de Nationale Burendag. Foto: Han van de Laar

Evenveel bezoekers als vorig jaar bij open dag AZC

Maatschappij

WINTERSWJK - Bij binnenkomst zaterdag op het AZC komt de geur van de lekkere hapjes je al tegemoet. Allemaal door de bewoners gemaakt. De opkomst voor het open huis was ondanks het slechte weer net zo groot als vorig jaar. Zo tussen de 250 en 300 belangstellenden. Marc Muis: “Dat waren er vast meer geweest bij beter weer. Ik ben dus zeker tevreden!” Marc is bijna twee jaar manager van het AZC in Winterswijk. “Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Zo zijn alle woonblokken opgeknapt van binnen. Niet alleen de woningen maar ook de lokalen waar les wordt gegeven, de ruimtes voor de kinderopvang en voor de medische dienst. De Woonplaats, als eigenaar, heeft alle twintig woonblokken aan de buitenkant opgeknapt.” De opknapbeurt was nodig. Het AZC is in 2002 door de staatssecretaris van Justitie Job Cohen geopend.

Verduurzamen
De volgende stap is verduurzamen. Alle ruimtes worden gasloos, er komen zonnepanelen, overal komt ledverlichting en er wordt een moestuin aangelegd. Ook komen er meer barbecueplekken. Daar is behoefte aan.

De meeste vluchtelingen komen uit Syrië. In totaal zijn hier ± 45 verschillende nationaliteiten. Van de 400 bewoners zijn er zo’n 160 onder de 18 jaar. Alle kinderen en jongeren volgen onderwijs. Twee woonblokken zijn bedoeld voor mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap

Nationale Burendag
Omwonenden en ook andere belangstellenden waren uitgenodigd om tijdens de Nationale Burendag een kijkje te komen nemen. Diverse organisaties hadden een stand met informatie, zoals Vluchtelingenwerk Nederland, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en De Winterswijkse Uitdaging. Het overleg met de buurt is goed. Marc: “Bij eventuele overlast zitten we er boven op, we hebben goed overleg met de gemeente, de politie, beveiligers en medewerkers van de COA. We hebben kort lijntjes.”
De COA is overigens altijd op zoek naar medewerkers en vrijwilligers. Bij interesse kan men contact opnemen via coa.nl.

Veel nationaliteiten in het AZC. Foto: Han van de Laar

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk