Afvaardigingen van de Winterswijkse IJsvereniging, de Winterswijkse Uitdaging en de Buurtvereniging Vosseveld ontvangen van het bestuur Stichting ‘t Joosthuis de cheque ter waarde van 22.500 euro. Foto: PR
Afvaardigingen van de Winterswijkse IJsvereniging, de Winterswijkse Uitdaging en de Buurtvereniging Vosseveld ontvangen van het bestuur Stichting ‘t Joosthuis de cheque ter waarde van 22.500 euro. Foto: PR

Vosseveld doneert 130.000 euro aan 25 projecten

Maatschappij

WINTERSWIJK - Voetbalvereniging Vosseveld heeft 130.000 euro gedoneerd aan 25 maatschappelijke projecten.

Bij het beëindigen van haar voetbalactiviteiten hebben de leden van de Voetbalvereniging Vosseveld besloten om de opbrengsten, mede voortgekomen uit de verkoop van het complex ’t Joosthuis, onder te brengen in de Stichting ’t Joosthuis. Doel van Stichting ‘t Joosthuis is gedurende maximaal vijf jaar gelden te doneren aan lokale stichtingen en verenigingen en deze daarmee te ondersteunen met het realiseren van hun maatschappelijke projecten. Een stichting of vereniging kan het project aanmelden via de site van Stichting ’t Joosthuis. Jaarlijks wordt er een donatie-avond georganiseerd waarop de donaties voor dat jaar door het bestuur van de stichting en de oud-leden van Voetbalvereniging Vosseveld worden verdeeld. Zaterdag 13 mei werd de eerste donatie-avond gehouden.

Onder grote belangstelling van een kleine honderd oud-leden werd door een drietal aanvragers een korte presentatie gegeven. Hierin werd uiteengezet waarvoor zij de financiële steun gaan gebruiken. De presentaties werden gegeven door de Buurtvereniging Vosseveld voor het inrichten van de manege aan de Steengroeveweg als hun nieuwe thuisbasis. De Winterswijkse Uitdaging voor hun maatschappelijk project Benefiets, het opzetten en inrichten van een sociale fietswerkplaats en het beschikbaar stellen van fietsen, en de Winterswijkse IJsvereniging voor een baanbeveiliging, zodat voldaan kan worden aan de eisen van de KNSB en het mogelijk wordt de jaarlijkse eerste marathon op natuurijs in Winterswijk te organiseren.
Onder luid applaus werd besloten de drie projecten gelijk te waarderen en elk met een bedrag van 22.500 euro te steunen en zo een aanzienlijke bijdrage te leveren voor deze maatschappelijke projecten in Winterswijk.

In het totaal heeft Stichting ’t Joosthuis 36 aanvragen ontvangen. Behalve aan de genoemde drie projecten is er aan 22 andere verenigingen en stichtingen financiële steun toegekend, zodat hun maatschappelijk projecten gerealiseerd kunnen worden. Aan een vijftal projecten is een toezegging gedaan zodra het project daadwerkelijk gaat starten.
Een volledig overzicht van de gesteunde projecten is te vinden op de website www.stichtinghetjoosthuis.nl.

Ook voor het komende jaar kunnen er weer nieuwe aanvragen ingediend worden. Het aanvraagformulier met de voorwaarden is te downloaden via de site van Stichting ’t Joosthuis.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant