Vrijwilligers Wilfried, Liesbeth en Nawal bij de wereldkaart. Foto: Han van de Laar

Vrijwilligers Wilfried, Liesbeth en Nawal bij de wereldkaart. Foto: Han van de Laar

Vrijwilligers gezocht voor Kletsplek voor nieuwkomers

Maatschappij

‘Je leert laagdrempelig beter Nederlands te spreken en tevens de cultuur kennen’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Sinds twee jaar is er bij speeltuinvereniging ’t Kreil een Kletsplek. Zowel op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur als op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloopactiviteit voor nieuwkomers. Deze richt zich vooral op diegenen met een vluchtelingenachtergrond. 

Het is de bedoeling om de taal beter te leren spreken, de voertaal is daarom Nederlands. De Kletsplek is twee jaar geleden vanuit de Post in samenwerking met het Taalhuis (Bibliotheek) opgezet door sociaal werker Ria Bussink. Daarvoor zijn eerst vrijwilligers geworven. Ria: “Het is geen formele taalles - die zijn er ook in Winterswijk - maar op een laagdrempelige en informele manier om de Nederlandse taal beter te leren door elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten over allerlei onderwerpen en samen activiteiten te doen. Tevens is het een sociale bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en het geeft afleiding en ontspanning, met koffie of thee en vaak door deelnemers zelfgebakken lekkers erbij.”

Schrikkeljaar
Op de woensdag zijn onder meer Liesbeth, Nawal en Wilfried de vrijwilligers. Wilfried begint met een voorstelrondje. Toen ze begrepen dat er een correspondent van Achterhoek Nieuws aanwezig was, werd dat meteen aangegrepen om het over het gevaar en belang van onafhankelijke journalistiek te hebben. Een ander onderwerp was de maand februari. Specifieke kenmerken van die maand werden doorgenomen. Zo kwam Valentijnsdag aan de orde en het lastige woord schrikkeljaar. Daarna gingen deelnemers met behulp van een wereldkaart op zoek naar hun land van herkomst en vertelden daar over.

Op de donderdag zijn de vrijwilligers bij de Kletsplek Ank, Saja en Digna. Door staand met een bal naar elkaar te gooien en tegelijk vragen te stellen, zoals waar kom je vandaan, hoeveel kinderen heb je en wat is je lievelings eten, werd er actief en spelenderwijs ervaring uitgewisseld en aan taalontwikkeling gedaan. Meestal zijn er zo tussen de tien en twintig deelnemers per keer. Deelnemers aan de Kletsplek komen onder meer uit Syrië, Soedan, Turkije, Eritrea, Somalië, Irak, Iran, Servië, Afghanistan. Het programma is afwisselend en afhankelijk van de behoefte van de deelnemers en interesses van de vrijwilligers.

Fietsles
Daarnaast geven vrijwilligers op donderdag van 13 tot 14 uur fietsles. Dat vindt plaats voor de Post. Ook op het Vrijheidsplein en de Markt wordt gefietst. Momenteel is er maar één vrijwilliger en één stagiaire actief. Ria: “Zowel voor de Kletsplek als voor de fietslessen maar ook voor nieuwe activiteiten en als maatje voor nieuwkomers, zijn we op zoek naar vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in andere culturen en het leuk vinden dingen te organiseren. Die statushouders, die pas in Winterswijk wonen, willen begeleiden bij praktische zaken, een luisterend oor bieden, vertellen over de cultuur en de weg wijzen zodat mensen zo snel en goed mogelijk kunnen meedoen en integreren. Ook nieuwe deelnemers voor activiteiten zijn welkom.” Dus kom je uit een ander land of ken je iemand die op zoek is naar een ontmoetingsplek en de taal beter wil leren, neem dan contact op met: Ria Bussink 06-23792529 of rbussink@winterswijk.nl, of loop binnen bij De Post, Balinkesstraat 4.

Kennismakingsspel op de donderdagavond bij de Kletsplek. Foto; Han van de Laar
Deelnemers aan de Kletsplek op de woensdagochtend bij ‘t Kreil. Foto: Han van de Laar

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant