Vlnr: Claudia Bosscher, Harrie Garritsen en Gerda Osinga van de werkgroep ‘Eenzaamheid in Winterswijk’. Foto: Han van de Laar.
Vlnr: Claudia Bosscher, Harrie Garritsen en Gerda Osinga van de werkgroep ‘Eenzaamheid in Winterswijk’. Foto: Han van de Laar.

Kom der bi-j! is het motto van Week tegen Eenzaamheid

Maatschappij

‘Praat erover als je je eenzaam voelt’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Jaarlijks wordt er zowel landelijk als lokaal een week extra aandacht besteed aan eenzaamheid. Winterswijk doet daar ook aan mee. Vanaf 2017 is er een permanente werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Post (gemeente), de Winterswijkse Uitdaging, de Ouderenbonden, Humanitas Oost Achterhoek en de Stichting Present. Er vinden extra activiteiten plaats die in het teken staan van eenzaamheid met als doel deze te doorbreken. Op landelijk niveau is een campagne georganiseerd door het Ministerie van VWS. De uitvoering vindt lokaal plaats. In de week van 29 september tot en met 5 oktober biedt de werkgroep onder de noemer ‘Kom der bi-j!’ enkele extra ontmoetingsactiviteiten aan.  

Activiteiten
Claudia Bosscher van De Post: “Wij starten met de activiteiten op donderdag 29 september. Dan is er vanaf 14.00 uur een inloop bij Boogie Woogie. Het is een ‘Ontmoetingsmiddag’ met creatieve activiteiten voor iedereen die nieuwe contacten, vrijwilligerswerk of een maatje zoekt. Overigens zijn er het hele jaar door activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en het tegengaan van eenzaamheid. In het kader van de Week tegen Eenzaamheid wordt een extra tintje aan de activiteiten gegeven. Bij eenzaamheid denkt men vaak aan ouderen, maar iedereen kan er mee te maken krijgen. Dus ook jongeren. Er zijn veel redenen, waardoor men zich eenzaam kan voelen. Bijvoorbeeld het verlies van een partner of een verhuizing naar elders. Belangrijk is het om te blijven praten. Vertel je verhaal, ga er op uit en kom der bi-j!”

Programma
Het programma staat op de Facebookpagina van de Post en op de sites van de deelnemende organisaties. Ook worden er nog flyers met het programma verspreid met daarop informatie over de diverse activiteiten. Het zijn in de regel groepsactiviteiten met als doel ontmoeting en het leggen van contacten, maar het kunnen ook één op één contacten zijn, bijvoorbeeld via het maatjesproject van Humanitas. Harrie Garritsen van de Winterswijkse Uitdaging: “In Boogie Woogie, waar wij zitten, wordt naast allerlei wekelijkse activiteiten ook de Ontmoetingstafel gehouden. Dat is op woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Iedereen is er welkom. Het is een soort praatgroep waar allerlei onderwerpen aan bod komen. En als het even stil valt, dan is er een gespreksleider die weer zorgt voor nieuwe input.”

Initiatief nemen
Gerda Osinga namens de Ouderenbonden: “Belangrijk is dat je je niet schaamt voor eenzaamheid. Je moet er wel zelf op uit, initiatief nemen. Daarom zijn de bezoeken van Ouderenadviseurs ook zo belangrijk. Die kunnen je op weg helpen en kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is belangrijk om eenzaamheid vroeg te signaleren en zo bespreekbaar te maken. Eenzaamheid is een subjectief gegeven. Ook armoede speelt een rol. Je kunt bijvoorbeeld je kopje koffie niet meer betalen en dan ga je niet meer naar je activiteit. Dat is natuurlijk heel erg jammer!”

Op vrijdagmiddag 30 september is er, in het Zonnebrink Centrum, vanaf 14.30 uur, UP! groepsgesprek met als thema ‘Erbij Horen’ Doel is om zoveel mogelijk ouderen met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die ertoe doen als je ouder wordt.
In de Week tegen Eenzaamheid organiseert UP! door het hele land groepsgesprekken over de thema’s Vriendschap en Erbij Horen.

Overige activiteiten: Onder het motto ‘Social Friday’ vindt er in samenwerking met het jongerenwerk in ‘t Kreil een jongeren inloopavond plaats op vrijdagavond 30 september.
Op 2 oktober is er een gezellige ontmoetingsmiddag in de kantine van FC Trias.
Op 5 oktober wordt in Boogie Woogie de Verjaardag van de Ontmoetingstafel gevierd met koffie en gebak, iedereen is welkom. www.wijwinterswijk.nl/de-post

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk