Roel Dekker en Mariejan Wientjes van Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Foto Lineke Voltman
Roel Dekker en Mariejan Wientjes van Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Foto Lineke Voltman

‘Mogelijkheden voor hulp bij (financiële) problemen worden niet voldoende benut’

Maatschappij

‘Er is nog geld in allerlei ‘potjes’

Door Lineke Voltman

WINTERSWIJK - Nu al een hele tijd de kosten van levensonderhoud en energie sterk oplopen en veel mensen in financiële problemen komen rijst de vraag of er een toename is van hulpvragen bij instanties als de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. We spraken daarover met Mariejan Wientjes en Roel Dekker van de stichting.

“Je zou het wel verwachten maar op dit moment is dat niet het geval”, zegt Wientjes. “Wij hebben sterk de indruk dat veel mensen die het financieel moeilijk hebben nog geen gebruik maken van de instanties die hen zouden kunnen helpen. Deels komt dat denk ik door schaamte maar ook omdat men niet voldoende op de hoogte is welke mogelijkheden er allemaal zijn. In onze regio is de drempel om hulp te vragen heel hoog tot dat het echt niet meer gaat. Het is bekend dat ruim 15% van de bevolking moeilijk rond kan komen en toch nemen de aanvragen om hulp niet toe. Hetzelfde geldt voor de Voedselbank, het uitgiftepunt bij speeltuin het Kreil is onderdeel van de stichting. Er zijn momenteel zo’n 85 klanten, terwijl we in het verleden op 100 tot 110 zaten maar het is goed mogelijk dat het aantal komende herfst en winter gaat oplopen.”

Inloopspreekuur 
Het Steunpunt, in 2007 opgericht vanuit de Raad van Kerken in Winterswijk, is een aanvulling op de professionele hulpverlening. “Wij zijn er voor mensen in Winterswijk die in nood verkeren ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging,” zegt Dekker. “We kunnen op verschillende manieren hulp bieden zowel materieel als immaterieel. Tijdens ons inloopspreekuur op vrijdagmiddag is iedereen welkom zonder afspraak. Hier worden de hulpvragen beoordeeld, kleine financiële aanvragen worden meestal meteen afgehandeld en hoeven ook niet terugbetaald te worden. Dan gaat het vaak om een eenmalig bedrag voor heel diverse dingen als een bezoek aan de tandarts of reiskosten naar een jarig kind of kleinkind, waarvoor men geen geld heeft.”

Noodfonds
Wientjes: “Sinds twee jaar is er ook het Noodfonds, een initiatief van de diaconie van de Protestantse gemeente Winterswijk en stichting Platform Armoedevrij Winterswijk in 2040, waarbij de diaconie het Noodfonds financiert. Het Steunpunt behandelt de aanvragen hiervoor. Hierbij gaat het om veel grotere bedragen als kwijtschelding van schulden, huurachterstand betalen bij dreigende uithuiszetting etc. Daarbij gaan we altijd in overleg met andere instanties als het Sociaal Team van de Post of Fijnder om na te gaan of er geen andere wettelijke mogelijkheden zijn om de financiële problemen op te lossen. Mocht dat niet mogelijk zijn of niet op korte termijn mogelijk zijn dan kan het Noodfonds hierin voorzien.

Volwassenfonds
Een half jaar geleden heeft het Platform Armoedevrij Winterswijk in 2040 op verzoek van de gemeente Winterswijk een Volwassenfonds opgezet. Dekker: “De gemeente wil onderzoeken of hier behoefte aan is. Dit fonds is bedoeld voor mensen boven de 18 jaar die geen geld hebben voor een sportabonnement of voor culturele hobby’s als muzieklessen, boetseren etc. In het eerste jaar krijgen ze een vergoeding van 250 euro, het volgende jaar 200 en dan nog een jaar 150 euro. Voor kinderen onder de 18 jaar zijn er al voorzieningen voor deze activiteiten, waaronder Stichting Leergeld.”

‘Vraag om hulp!’ 
Wientjes wil nog graag een oproep doen aan mensen die hulp nodig hebben. “Er zijn nog zoveel ‘potjes’, ook bij de gemeente, voor als het inkomen te laag is of als er andere problemen zijn. Heel veel potjes worden te weinig gebruikt voor hulpvragen. Mensen weten te weinig van alle voorzieningen waar ze een beroep op kunnen doen en ze doen zichzelf hiermee te kort. Hun leven zou een stuk aangenamer worden als ze wel gebruik maken van de mogelijkheden van ondersteuning. “

Fondsenwerving 
Het Steunpunt is niet afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Dekker: “We willen zelfstandig blijven maar gaan wel op den duur aan fondsenwerving doen, zowel bij particulieren als bedrijven, door corona hebben we dat even uitgesteld

Laagdrempelig
Volgens Dekker is het Sociaal Steunpunt zeer laagdrempelig: “Mensen kunnen elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur tijdens het spreekuur in Den Angang, Markt 46 binnenlopen zonder afspraak vooraf. Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig om de mensen te woord te staan. Ook zijn we dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 06-23500818.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk