Lia van Fraassen. Foto: PR
Lia van Fraassen. Foto: PR

Lia van Fraassen aan de slag bij VrijwilligersPunt

Maatschappij

WINTERSWIJK - Lia van Fraassen gaat is als nieuwe coördinator aan de slag gegaan bij VrijwilligersPunt.

Omdat Lia en haar man zich niet meer in het westen van het land thuis voelden zijn zij, vanuit Den Haag naar Winterswijk, verhuisd. Lia kende de Achterhoekse sfeer vanwege het feit dat zij, in het verleden, in de omgeving van Winterswijk een aantal werkopdrachten had gedaan. Uiteindelijk viel de keuze op Winterswijk omdat Winterswijk weliswaar een groot dorp is, maar wel stadse faciliteiten te bieden heeft. Lia doet vrijwilligerswerk omdat zij het belangrijk vindt om naast betaald werk ook iets voor de gemeenschap terug te doen. Zij is op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk waarbij haar kwaliteiten het best tot zijn recht komen. Lia is dan ook sinds oktober bij het Vrijwilligerspunt aan het werk als vrijwilligerscoördinator. De meerwaarde van de inzet van Lia is gelegen in het feit dat zij, vanuit haar werkverleden, veel ervaring heeft in (project) management en dan vooral op het gebied van human resources. Deze kennis kan zij inzetten voor de eigen vrijwilligers van het Vrijwilligerspunt maar kan zij ook gebruiken voor de vrijwilligers welke het Vrijwilligerspunt als makelaar bemiddeld. Lia is van mening dat de binding met de plaats waar je woont, door vrijwilligerswerk te doen, veel sterker wordt. Zij raadt dan ook iedereen aan om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zij nodigt vooral de mensen die vanuit de randstad naar deze mooie Achterhoek zijn gekomen uit om een steentje bij te dragen aan de leef- woongemeenschap die men heeft gekozen. Zo kun je ook iets terug doen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk