De aanleg van het proefveld. Foto: Jenny Braaksma
De aanleg van het proefveld. Foto: Jenny Braaksma

Veldproef: hoe past graanteelt bij een klimaatbestendig bedrijf?

Landbouw

WINTERSWIJK  - In Winterswijk en omgeving is een groep boeren aan de slag met bodemmaatregelen die bijdragen aan een klimaatbestendige bedrijfsvoering. Graanteelt is één van die maatregelen. In Meddo (tussen de Goorweg en Hoeninkstegge in) ligt een veldproef waarmee gekeken wordt welke gewassen het beste presteren op de zandgrond en welke gewassen het sterkst reageren op bemesting en gewasbescherming. Dus: welke gewassen halen de hoogste saldo’s en welke gewassen zijn het meest robuust?

Ondanks het natte najaar kon het proefveld met onder andere gerst, tarwe en triticale (gewas uit de grassenfamilie. red) begin november ingezaaid worden. Dat betekent dat de opkomst van de plantjes langzaamaan zichtbaar begint te worden. Donderdag 21 december is er een bijeenkomst om samen te bekijken of er al verschillen te zien zijn. Hierbij sluiten ervaren graantelers aan die hun ervaringen en tips delen. De bijeenkomst is van 10.00 tot ongeveer 12.00 uur. Aanmelden of meer informatie bij Jenny Braaksma via j.braaksma@groeikrachtbv.nl.
Graanteelt is een akkerbouwmatige teelt, en daarom voor veel melkveehouders nog vrij onbekend. Jennifer de Jong, die samen met haar partner Willem melkveebedrijf De Goosen in Lintelo heeft, motiveert haar deelname: “Wij zijn in omschakeling naar biologisch en gestopt met de maisteelt. Wij zijn op zoek naar een robuust alternatief met een goed rendement.” Hoewel melkveehouder Rudie te Selle niet stopt met zijn mais, is ook hij op zoek naar een weerbaar gewas. “Graanteelt is één van de maatregelen om mijn bedrijf weerwaar te maken tegen droge zomers. Ik wil daarom ervaring opdoen en meer gevoel bij de teelt krijgen,” geeft hij aan.

Actieplan NIL
Project ‘Bodemmaatregelen Winterswijk’ wordt mogelijk gemaakt met middelen vanuit het Actieplan NIL van de provincie Gelderland en direct gefaciliteerd door Stichting Waardevol Cultuur Landschap Winterswijk.

Het proefveld in Meddo. Foto: Jenny Braaksma
Het proefveld in Meddo. Foto: Jenny Braaksma

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant