Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek en Stedendriehoek. Foto: PR
Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek en Stedendriehoek. Foto: PR

Leer natuurinclusieve landbouw toepassen in eigen bedrijfsvoering

Landbouw

REGIO - Melkveehouder of akkerbouwer in de Achterhoek of Stedendriehoek die meer willen leren over het toepassen van natuurinclusieve landbouw in hun eigen bedrijfsvoering, kunnen zich aanmelden voor de basiscursus of de verdiepingscursus van het project ‘Samen leren voor natuurinclusieve landbouw’. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij de natuur en natuurlijke processen zijn ingepast in de bedrijfsvoering.

In de Stedendriehoek is de organisatie in handen van Regio Stedendriehoek. Het project is in de Achterhoek georganiseerd door de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Akkerbouwers en melkveehouders uit heel Oost-Nederland kunnen hierbij aansluiten. Er vindt uitwisseling plaats tussen beide regio’s, zodat boeren met en van elkaar leren. In de Achterhoek start de basiscursus op 14 september en de verdiepende cursus op 21 september. Opgeven kan nog steeds.

Basiscursus of meer verdieping en begeleiding?

Theo Nieuwenhuis en Heidi Uenk begeleiden de deelnemers in de basiscursus en de verdiepingscursus. Theo is voormalig melkveehouder, begeleider op het gebied van bodem en kringlooplandbouw en akkerbouwer in Didam. Gaat het bij de basiscursus om een eerste kennismaking met natuurinclusieve landbouw, de verdiepende cursus richt zich op boeren die al kennis en ervaring hebben, maar graag nóg meer verdieping willen zodat ze hun eigen bedrijfsplan kunnen uitvoeren en antwoorden krijgen op bedrijfseigen leervragen omtrent natuurinclusieve landbouw.

“Bij de basiscursus hebben we het bijvoorbeeld over het effecten van bodem en planten, natuurlijk werken en verschillende vormen van biodiversiteit. Welke processen spelen in de bodem, wat is het bodemleven en wat doet biodiversiteit? Boeren denken vaak nog dat natuur inclusief iets groots is, maar door kleine stappen te zetten, ben je ook al natuur inclusief bezig en leer je meer over de effecten en voordelen op je bedrijfsvoering”,  aldus Nieuwenhuis. In de verdiepingscursus gaan de boeren zelf aan het werk met een bedrijfseigen natuur inclusief plan en het integreren daarvan. ‘Het verminderen van input, voeding van koeien, de effecten van organische stof in de bodem, CO2-vastlegging en het adaptatiemodel, waarbij natuurlijke processen benut worden voor een weerbaarder en veerkrachtiger landbouwsysteem komen bijvoorbeeld aan de orde. Ook geef ik de deelnemers één-op-één-coaching in de vorm van advies en begeleiding”, licht Nieuwenhuis toe.

Weer meer plezier in je werk
De begeleider is ervan overtuigd dat het integreren van natuurinclusieve landbouw in de bedrijfsvoering een oplossing is en kansen biedt om met de uitdagingen waar de landbouw mee te maken heeft om te gaan. “Met natuur inclusief werken verbeter je je bedrijfsvoering, breng je je financiële positie op orde omdat je minder input hebt en dus lagere kosten en maak je een gezondheidsslag op je bedrijf omdat je bezig bent met betere voeding voor mens en dier. Maar het belangrijkst vind ik het sociale aspect: ik zie dat boeren die met natuurinclusieve landbouw aan de slag gaan, in welke mate dan ook, weer meer plezier krijgen in hun werk. Ze zijn minder afhankelijk van adviseurs, voelen zich nog meer verbonden hun bedrijf en hebben meer grip op hun bedrijfsvoering.”

Meer info en aanmelden
Beide cursussen bestaan uit vier ochtenden. Veldbijeenkomsten maken ook onderdeel uit van het programma. De cursussen starten in september. Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw’ besteedt naast de genoemde cursussen ook aandacht aan het opzetten van een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren én het verbinden en verdienen met de samenleving.

Aanmelden voor de cursus in de Stedendriehoek kan door een mail te sturen naar info@heidiuenk.nl. Aanmelden voor het traject in de Achterhoek kan via de website van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Meer informatie bij programmabegeleider Heidi Uenk via tel. 06-53345889.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant