v.l.n.r.: Ben Hasselo, Wim Doornink, Dirk Hijink, Liane den Besten, Erik Snijder, Wilco Duenk, Martijn Knuivers, Ivo Kruisselbrink en Harm Grievink. Foto: H. Duenk
v.l.n.r.: Ben Hasselo, Wim Doornink, Dirk Hijink, Liane den Besten, Erik Snijder, Wilco Duenk, Martijn Knuivers, Ivo Kruisselbrink en Harm Grievink. Foto: H. Duenk

Akkerbouwstudiegroep Winterswijk e.o. bestaat 50 jaar

Landbouw

WINTERSWIJK - De Akkerbouwstudiegroep Winterswijk e.o. bestaat deze zomer 50 jaar. Dat vertelt Martijn Knuivers, akkerbouwer in Meddo en sinds 2018 voorzitter van de Akkerbouwstudiegroep Winterswijk e.o..

De Akkerbouwstudieclub Winterswijk en Omstreken is opgericht in 1973 door akkerbouwer Gert Mensink uit Miste. Hij was toen al lid van studieclub De Ploegvoor uit omgeving Hummelo, en vond het spijtig dat er rond Winterswijk niet zoiets dergelijks bestond. Een studieclub bevordert namelijk de samenwerking tussen collega-akkerbouwers uit de buurt omdat men door het regelmatige contact elkaar beter leert kennen, en daardoor makkelijker machines en expertise uitwisselt. Ook brengt een studiegroep hun kennis op een hoger peil. Deels door de voordrachten van experts, maar ook door het uitwisselen van ervaringen met collega-akkerbouwers. “Men leert van elkaar door te delen”, aldus Knuivers.

Mensink peilde de interesse onder enkele akkerbouwers in Winterswijk, en samen met een adviseur van de Dienst Landbouwvoorlichting werd in 1973 in café ’t Zwaantje op de markt van Winterswijk de Akkerbouwstudieclub Winterswijk e.o. opgericht. Mensink en Coen Tenkink vormden destijds het bestuur. De eerste jaren verzorgde vooral de Dienst Landbouwvoorlichting van de Nederlandse overheid de voordrachten. Begin jaren ’80 stopte de begeleiding van de Dienst Landbouwvoorlichting. Het Winterswijkse studiegroep-bestuur besloot voortaan zelf sprekers uit te nodigen en excursies te organiseren. Zo heeft de studiegroep een studiereis naar Frankrijk en Oost-Duitsland gemaakt, maar ook excursies naar machinefabrikanten als Grimme en Lemken in Duitsland.

Studiegroep springlevend
“50 jaar na de oprichting is de Akkerbouwstudiegroep Winterswijk e.o., wellicht de oudste agrarische studiegroep in Winterswijk, nog springlevend”, stelt Knuivers. Minimaal tweemaal per jaar komt de studiegroep bijeen. In de winterbijeenkomst nodigt de studiegroep een expert uit, die de akkerbouwers bijpraat over de nieuwste ontwikkelingen en trends over bijvoorbeeld gewasbescherming, milieu, duurzaamheid of regelgeving. “In de zomer is er een veldbijeenkomst bij één van de leden, en beoordelen we de gewassen ter velde. Hét moment om ervaringen over teeltmaatregelen uit te wisselen. Vaak probeert het bestuur in het vroege voorjaar nog een extra excursie te organiseren’”, legt Knuivers uit.

Akkerbouw in melkveegebied
De Achterhoek is overwegend melkveehouderij met koeien en mais, met daartussen slechts enkele akkerbouwers. De akkerbouw is in deze regio daardoor wat minder prominent zichtbaar. “De akkerbouwers van de studiegroep hebben naar Nederlandse maatstaven echter stuk voor stuk grote professionele bedrijven”, aldus Knuivers. “De akkerbouwers bewerken elk veel hectares (60 tot 400 hectare), maar boeren wel in een kleinschalig coulisselandschap. Dus ze hebben verhoudingsgewijs veel kleine percelen.” Hun hoofdgewassen zijn pootgoed, aardappelen voor de frites en zetmeel, suikerbieten, granen, lelies en asperges.

Naast uit Winterswijk komen de leden van de Akkerbouwstudiegroep Winterswijk en Omstreken uit Groenlo, Eibergen en Terborg. Het bestuur van de studiegroep bestaat uit Martijn Knuivers (voorzitter) uit Meddo, Ivo Kruisselbrink (secretaris) uit het Woold en Liane den Besten (penningmeester) uit Ratum. Lid zijn Erik Snijders, Harm en Mark Grievink, Wim Poppink en Dirk Hijink uit Meddo, Roy Maas en, Maarten Tenkink uit Ratum, Wilco Duenk uit Kotten, Gerhard Ensing uit Henxel, Ben Hasselo, René Tenhagen en Jeroen Tankink uit Eibergen, Derck Hulshoff uit Groenlo en Wim Doornink uit Terborg.

Later dit jaar houdt de Akkerbouwstudiegroep Winterswijk e.o. een reünie voor alle leden en oud-leden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk