De Dondergoorweg is volgens klachten niet altijd goed begaanbaar. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De Dondergoorweg is volgens klachten niet altijd goed begaanbaar. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Onderhoud van de zandwegen wordt geïntensiveerd

Landbouw

Drie keer per jaar inspecteren voor de juiste maatregelen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Er wordt 80.000 euro extra voor het onderhoud van de zandwegen uitgegeven. “Er is een groeiend aantal klachten”, zegt wethouder Bert Frings. “Dat wordt veroorzaakt door een toename in het gebruik. Er is meer en zwaarder landbouwverkeer en meer recreatief verkeer.” Het uitgangspunt is daarbij dat zandwegen zandwegen blijven.

Vaker kijken om juiste onderhoud te bepalen
De gemeente Winterswijk beheert 338 kilometer wegen in het buitengebied. Hiervan bestaat ongeveer een derde uit onverharde en halverharde zandwegen. Tot nu toe worden de zandwegen één keer per jaar in het voorjaar geschaafd en vindt er in het najaar een schouw (een inspectie) plaats om te bekijken of de kwaliteit voldoet aan de standaardnormen. Daarbij is niet gekozen voor het hoogste standaardniveau. Bij klachten wordt eventueel extra onderhoud uitgevoerd. Het huidige beheer is klachtgestuurd. Dat willen burgemeester en wethouders veranderen. “Voortaan is er drie keer per jaar een schouw en worden daarna de maatregelen genomen”, zegt wethouder Frings. “Het aantal klachten zal dan afnemen.” Het extra geld dat daarvoor nodig is wordt vanaf 2023 in de begroting opgenomen.

“Achter elke klacht zitten tien andere”
Om te kunnen kiezen voor het juiste onderhoud is door een adviesbureau een Zandwegen nota opgesteld. Daarin bevindt zich als bijlage een kaart waarop achttien zandwegen in het buitengebied staan, waarover klachten zijn binnen gekomen. De klachten gaan over stofoverlast, onbegaanbaarheid en sluipverkeer. “De kaart geeft een overzicht van de geregistreerde klachten”, zegt de wethouder. “Klachten komen niet altijd bij de gemeente terecht. Achter elke klacht zitten vaak tien andere klachten.” Daarnaast hebben een digitale informatieavond, waaraan zo’n 85 mensen hebben deelgenomen, en een overleg met de Stichting Buurtschappenvise extra informatie opgeleverd. Om het sluipverkeer tegen te gaan wordt overwogen om een aantal zandwegen alleen nog open te stellen voor bestemmingsverkeer.

Geen extra investering in afwatering
Het adviesbureau heeft ook nog een scenario uitgewerkt, waarin extra maatregelen worden uitgevoerd, die de afwatering van de wegen verbetert. De klachten zullen, wordt verwacht, daardoor verminderen. De uitvoering heeft wel nadelen voor het ecologisch bermbeheer. Waardevolle soorten zullen dan verdwijnen. Dat is in strijd met de flora- en faunawet. Bovendien zijn de kosten van dit scenario ruim 200.000 euro hoger. Daarom hebben burgemeester en wethouders hier niet voor gekozen. “De schouw bepaalt de maatregelen”, zegt wethouder Frings. Het zijn de “echte” zandwegen, die het kleinschalige landschap extra aantrekkelijk maken. Voor de halfverharde zandwegen geldt dat veel minder. Er is bij het opstellen van het plan echter niet overwegen om hierin verandering te brengen. “We gaan geen wegen ontharden”, zegt de wethouder.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk