Afbeelding

College voorziet financiële tegenwind en vraagt raad om richting

Economie

WINTERSWIJK -  Het college van Winterswijk heeft de raad zowel de cijfers over 2022, de bestuursrapportage over 2023 als de meerjarenbegroting 2024 – 2027 verstrekt. In deze laatste, de zogenaamde kadernota, spreekt het college haar zorgen uit over de financiële tegenwind die zij verwacht. Zij vraagt de raad richting te geven aan de keuzes die gemaakt moeten worden om op deze tegenvallers te kunnen reageren.

Behoedzaam investeren
Wethouder Metaal – ten Dolle: “We krijgen steeds minder geld vanuit het Rijk en hebben daardoor minder te besteden. Desondanks moet Winterswijk ook in de toekomst dé unieke plek blijven om te wonen, te werken en te verblijven. Vandaar dat we voorstellen te investeren, al is het behoedzaam, in ons Nationaal Landschap, het centrum, onze sterke lokale economie, onze voorzieningen en een betrokken samenleving. Want juist die aspecten maken Winterswijk uniek.”

Onzekere tijden
Niet alleen de nabije toekomst, maar ook de afgelopen jaren kenmerken zich door onzekerheden. De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne, de stijgende energieprijzen en hoge inflatie raakten iedereen. Ook de gemeente. De huidige krapte op de arbeidsmarkt, de hoge rente en onzekerheid rondom stikstof en droogte, duurt waarschijnlijk nog wel even. En ook de klimaatverandering gaat niet aan Winterswijk voorbij.

Gemeentelijk huishoudboekje
De wethouder: “Het gemeentelijke huishoudboekje staat onder druk. Dat komt enerzijds doordat we minder geld vanuit het Rijk krijgen en anderzijds door loon- en prijsstijgingen, stijgende rentes en een hoger beroep op jeugdzorg. We weten nog niet of we daarvoor gecompenseerd worden. Ook de extra taken en verantwoordelijkheden die we vanuit het Rijk krijgen, kosten ons tijd én geld. En ook daarvan weten we niet of, en hoeveel, we daarvan vergoed krijgen.”

Prioriteiten stellen
Dat het Rijk de hand op de knip houdt, heeft gevolgen voor de meerjarenbegroting. Wethouder Metaal – ten Dolle: “Wij hebben een gezonde financiële positie en willen die behouden. Daarom houden we rekening met de onzekerheden, maar laten ons er niet door beperken. We bereiden ons voor door prioriteiten te stellen en de raad te vragen richting te geven aan de keuzes die we moeten maken. Een structureel sluitende begroting blijft het uitgangspunt.”

Hoe nu verder?
De kadernota 2024 wordt, naast de jaarstukken over 2022 en de bestuursrapportage 2023, tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2023 behandeld. Naast deze zogenoemde algemene politieke beschouwingen, worden op 29 juni de inhoudelijke agendapunten behandeld die door het college aan de raad worden voorgelegd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk