Voorzitter VHM Hans Floor: 'Het aantal bezoekers van de Wereld van Wenters is te laag om de exploitatiekosten te dekken. Foto: Lineke Voltman

Voorzitter VHM Hans Floor: 'Het aantal bezoekers van de Wereld van Wenters is te laag om de exploitatiekosten te dekken. Foto: Lineke Voltman

Bestuur Museum voornemens ‘Wereld van Wenters’ te sluiten

Cultuur

WINTERSWIJK - Het bestuur van Vereniging Het Museum (VHM) in Winterswijk heeft het voornemen om het Museum Wereld van Wenters aan de Meddosestraat eind van dit jaar te sluiten. Inmiddels zijn alle vrijwilligers hierover ingelicht, hetgeen uiteraard de nodige reacties heeft opgeleverd.

Door Lineke Voltman

Voorzitter Hans Floor legt uit hoe men tot dit besluit gekomen is. “Na de verkoop van Freriks bood de gemeente ons de drie panden aan de Meddosestraat, eigendom van De Woonplaats, aan om deze in te richten als museum. Daar is enkele jaren heel hard gewerkt door onze bouwploeg om dit voor elkaar te krijgen. Als eerste was de bakkerij ingericht en enkele jaren geleden hebben we ook de achterste ruimten als museum in gebruik. Desondanks is het helaas niet geworden wat we ons ervan voorgesteld hadden. Mede gezien de sluiting tijdens de coronaperiode, is het aantal bezoekers te gering gebleken om de exploitatiekosten te dekken. Het tekort is nu al een probleem en met een eventueel te verwachten prijsstijging qua huur in 2026 wordt het tekort alleen maar meer en dat is een te grote aanslag op de reserves en investeringsmogelijkheden van de vereniging. Daarom hebben we besloten de Wereld van Wenters te sluiten. In april kunnen de leden hun oordeel geven over dit besluit.”

Drie exposities in 2024
Dit jaar zijn er nog drie exposities in De Wereld van Wenters te zien. Op dit moment is er een tentoonstelling van Jonas Johannis, daarna toont Ida Roekevisch haar schilderijen en de laatste expositie betreft textiel door Charlotte Wiltink.

MuseumFabriek
De VHM heeft nu nog twee locaties: naast de Wereld van Wenters is de MuseumFabriek gevestigd aan de Laan van Hilbelink. Volgens Floor worden de vaste exposities aan de Meddosestraat straks ondergebracht in de Museumfabriek. “Om de nodige ruimte hiervoor beschikbaar te hebben wordt de Museumfabriek ingrijpend verbouwd door onze bouwploeg. Het pand wordt anders ingedeeld om alle onderdelen zo goed mogelijk te kunnen presenteren. We richten ons met name op Textiel, Geologie, WO11 Winterswijk en Max van Dam. We willen ook het Depot meer openstellen voor publiek. Tevens gaan we de ingang van de Museumfabriek verleggen naar de achterzijde van het gebouw naast het al bestaande poortje (bocht Zonnebrink/Plus). Bij de ingang komen ontvangst- en kantoorruimten en een koffiehoek. De bezoekers komen dan via de weg langs de fysiopraktijk naar de nieuwe ingang.

Gemeente garant exploitatiekosten MuseumFabriek
Floor wil nog even benadrukken hoe de subsidieverlening van de gemeente tot stand is gekomen. “Volgens voormalig wethouder Tannemaat zou de gemeente de exploitatiekosten van de MuseumFabriek garanderen onder voorwaarde dat VHM mee zou werken aan het tot stand komen van het Museum Convenant. Ook zou de gemeente geen subsidie verstrekken voor Museum Wereld van Wenters. VHM was blij met deze garantie welke in de begrotingsvergadering van december 2023 middels een amendement werd bevestigd.”

Openingstijden
Wereld van Wenters: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 – 17.00 uur (inloop tot 16.00), zaterdag van 11.00 – 17.00 uur (inloop tot 16.00). MuseumFabriek: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 -12.00 en van 13.30 -17.00 uur (inloop tot 16.00 uur). De entree voor MuseumFabriek en Wereld van Wenters bedraagt 6 euro en sinds 1 januari hebben bezoekers op vertoon van de Museumkaart gratis toegang.


www.vereniginghetmuseum.nl 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk