Boogie Woogie. Foto PR

Boogie Woogie. Foto PR

Meer onderzoek naar alternatieven WoooW; RK Jacobuskerk genoemd als optie

Cultuur

Geen eenmalige subsidie voor extra kosten door vertrek Oost Gelre

WINTERSWIJK - De gemeenteraad heeft donderdag besloten dat er nieuwe varianten voor het WoooW cultuurgebouw onderzocht moeten gaan worden. Hoewel D66, VVD, Morgen, WB aandrongen om lef te tonen en een besluit te nemen, wordt er toch onderzocht of er betere en goedkopere mogelijkheden zijn voor de huisvesting van Boogie Woogie, de WUh en de bibliotheek. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden in bestaande gebouwen, waaronder de Jacobuskerk.

De raad heeft 24 februari 2022 besloten twee ontwikkelvarianten voor het WoooW cultuurgebouw verder uit te werken inclusief bijbehorende gebiedsexploitaties en stedenbouwkundige kaders. Hierbij werd aandacht gevraagd voor financiële haalbaarheid met de bestaande subsidiebedragen. Het college heeft nu de twee varianten uitgewerkt, de 4.000 vierkante meter-variant, waarvoor eerder plannen waren, is vervangen door een 3.300 vierkante meter-variant. In het andere plan wordt uitgegaan van 3000 vierkante meter. Toch moeten nu ook andere varianten/plannen onderzocht worden. Daarbij gaat het ook over een toekomstbestendige renovatie van bestaande panden. De wethouder gaf aan dat zich meerdere partijen hebben aangediend, waaronder projectontwikkelaars. Over welke locaties of bestaande gebouwen gesproken is wil de wethouder nog niet kwijt. Een van de opties die wel naar voren kwam was de RK Jacobuskerk, waar op dit moment op de 1e zaterdag van de maand en de 2e zondag van de maand en elke woensdag vieringen worden gehouden.

In het tweede kwartaal van 2023 moeten de mogelijkheden aan de raad voorgelegd worden.

Subsidie
Er werd donderdagavond niet alleen over huisvesting van Boogie Woogie gesproken, maar ook over subsidie voor de het centrum voor kunst en cultuur. Boogie Woogie heeft extra kosten, onder andere doordat Oost Gelre de samenwerking met Boogie Woogie stopte. Het gaat om een bedrag van 367.000 euro. De meerderheid van de raad stemde ermee in dat de wethouder pas de portemonnee trekt als Boogie Woogie in nood komt. Wanneer de frictiekosten betaald moeten gaan worden uit de activiteitensubsidie die Boogie Woogie krijgt (736.010 euro) kan Boogie Woogie aankloppen. VVD, Winterswijks Belang en D66 waren het er niet mee eens en vroegen het college de frictiekosten als eenmalige subsidie aan Boogie Woogie toe te kennen.

Geben Grooten, directeur van Boogie Woogie sprak in tijdens de raadvergadering. Hij gaf aan dat de frictiekosten drukken op de begroting, maar dat een sluitende begroting nodig is voor de landelijke certificering.  

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk