Charlotte Rixten (l) en haar opvolger Jana Roovers. Foto Lineke Voltman
Charlotte Rixten (l) en haar opvolger Jana Roovers. Foto Lineke Voltman

Jana Roovers nieuwe directeur van Villa Mondriaan

Cultuur

WINTERSWIJK - Na bijna vier jaar als directeur van Villa Mondriaan werkzaam te zijn geweest heeft Charlotte Rixten per 1 oktober afscheid genomen. Haar opvolgster Jana Roovers (25) is geen onbekende bij het museum. Al eerder heeft ze zich als junior-directeur een jaar bezig gehouden met het herschrijven van het volledige kunst-educatieve aanbod.

Door Lineke Voltman

Roovers behaalde in Tilburg haar bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. In 2019 werd ze genomineerd voor de Jacques de Leeuw Prijs en won ze de Atelierprijs Tilburg. “Hierna heb ik nog een master Kunstbeleid en Kunstbedrijf gevolgd aan de Radboud Universiteit, waarbij zowel theorie als praktijk aan de orde kwamen. Ik kan de opgedane kennis als directeur bij Villa Mondriaan in de praktijk brengen.” Tot voor kort was Roovers werkzaam als producent in Arnhem en Nijmegen voor het Go Short festival en P–OST platform.

Toekomstplannen 
Roovers: “Om te beginnen wil ik benadrukken dat Charlotte in de afgelopen vier jaar met het museum een enorme professionaliseringsslag heeft gemaakt, onder andere door de aansluiting bij de landelijke museumvereniging. “We zijn nu een erkend landelijk museum, met als gevolg dat meer bezoekers ons museum weten te vinden. Uiteraard heb ik nog wel plannen voor de toekomst. Op mijn lijstje staat bij voorbeeld een verbouwing van het museum waarmee we meer ruimte creëren voor het aanbod aan kunst dat we hebben. Daarnaast wil ik de manier van presenteren van de kunstwerken aanpassen. Belangrijk is hoe je de werken toont, daarin zouden we wat speelser mogen worden met bijvoorbeeld schotten in de tentoonstellingsruimten, waardoor de beleving voor het publiek ook heel anders wordt.”

Jongste museumdirecteur 
Bij de opening van Villa Mondriaan in 2013 was de toenmalige directeur ‘de jongste museumdirecteur van Nederland’. Die traditie is bij elke nieuwe directeur voortgezet. Ook Roovers is met haar 25 jaar weer ‘de jongste’.

Hoofd academisch erfgoed
Rixten is deze week nog actief bij het museum als ondersteuning van de nieuwe directeur. Per 1 november heeft ze een baan bij de Technische Universiteit in Delft als hoofd van het academisch erfgoed. “Universiteiten verzamelen heel veel spullen, dat gaat van tulpenbollen in de Hortus tot wetenschappelijke instrumenten en de gehele kunstcollectie. Mijn taak verschilt niet veel van die bij Villa Mondriaan: het erfgoed beheren en zorgen dat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien en er kennis van kunnen nemen.”

Naoberschap
Gevraagd naar wat Rixten het meeste zal missen uit haar periode in Winterswijk is het antwoord: “Ik denk het naoberschap, waarbij iedereen met elkaar samenwerkt met korte lijnen. Als voorbeeld noem ik dan vooral de activiteiten in het kader van de viering van de geboorte van Nederland 1572 met onder andere een groot festival maar daarnaast ga ik zeker ook de fijne contacten, die ik hier heb opgebouwd, missen. “

De laatste tentoonstellingen onder verantwoordelijkheid van Rixten zijn de ‘Amsterdamse Joffers’, en Louise te Poele: Into the Pleasure Dome , deze zijn nog te zien tot en met 26 februari 2023.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk