OBS Woold. Foto: PR
OBS Woold. Foto: PR

KunstOer 2022 ook in teken van Vrijheid

Cultuur

WINTERSWIJK - Aan het meerdaagse kunstevenement KunstOer is ieder jaar een educatief onderdeel gekoppeld waarbij een basisschool is betrokken. Dit jaar gaan 20 leerlingen van groep 5/6 van OBS Woold en hun grootouders aan de slag met het thema vrijheid, een van de universele waarden waarvoor Nederland staat vanaf 1572. Verbinding is ook een van die belangrijke thema’s. KunstOer laat dit zien doordat jong en ouder samen actief zijn met erfgoed en kunst. Bij dit onderdeel werkt KunstOer samen met het Cultuur-en Erfgoedpact Achterhoek (via Boogie Woogie).

De vogel als symbool voor vrijheid
Na een voorbereidende les met de groepsleerkracht wordt er op de maandagen 23 en 30 mei in de school gewerkt aan fantasierijke 3-D vogels van papier-maché voor het Vrijheidspark. Diverse materialen worden gebruikt bij de afwerking. Bij deze praktische verwerkingslessen zijn de kunstdocenten Jolanda ten Duis en Kristie Legters betrokken. De vogels worden tijdens KunstOer geëxposeerd in het Raadhuis.

Verrassende kunst op mooie erfgoedlocaties
KunstOer vindt plaats in het pinksterweekend op 4, 5 en 6 juni. Drie dagen lang exposeren elf professionele kunstenaars op zeven mooie erfgoedlocaties in en rondom Winterswijk. Beeldende kunst, erfgoed en natuur komen samen tijdens deze unieke meerdaagse kunstmanifestatie met exposities van diverse kunstvormen. KunstOer 2022 betekent drie dagen lang bijzondere erfgoedlocaties in Winterswijk en het buitengebied bezoeken waar professionele kunstenaars hun werk tentoonstellen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk