Inge de Wit, Bestuurder SKB. Foto: PR
Inge de Wit, Bestuurder SKB. Foto: PR

Samen houden we de (acute) zorg voor u dichtbij

Algemeen

Samen houden we de (acute) zorg voor u dichtbij

De vooruitzichten laten er geen misverstand over bestaan. De manier waarop we de zorg nu in ons land hebben georganiseerd, heeft geen toekomst meer. Ook in deze regio is de rek eruit. Door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt dreigt de zorg voor onze inwoners op termijn niet alleen onbetaalbaar, maar ook ontoegankelijk te worden. Terwijl het aantal oudere patiënten sterk toeneemt, zijn er steeds minder professionals om voor hen te zorgen. Dat betekent dat we de zorg beter, slimmer en vooral samen moeten gaan organiseren.
De landelijke afspraken hierover werden vorig jaar vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord. De opdracht voor de Oost-Achterhoek is duidelijk: om de zorg voor iedereen dichtbij te houden, bundelen we onze krachten in een breed netwerk. Daarbij zetten we zwaar in op preventie: op gezond in plaats van ziek zijn. We willen medische problemen vroeg signaleren en gebruik maken van de technologische mogelijkheden van deze tijd. Zo blijven mensen langer vitaal en hebben ze dus ook minder zorg nodig. Op die momenten dat er wél zorg nodig is, moet het glashelder zijn bij wie en op welke plek je met je medische vraag terechtkunt.
Als SKB zijn we volop bezig om die integrale zorg van morgen vorm te geven. Samen met onze ketenpartners brengen we de knelpunten in beeld en maken we een plan voor de toekomst. Heel belangrijk voor deze regio is de acute zorg. Dat gaat om alle zorg waarbij je als patiënt niet kan wachten. Daar zijn we nu volop mee bezig. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat we de spoedeisende zorg van de huisarts, het ziekenhuis, het verpleeghuis, de wijkverpleegkundige, psychiater en de maatschappelijk ondersteuners aan huis zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en op één plek samenbrengen: het spoedplein. Makkelijk toegankelijk voor jong en oud.
Ook op andere terreinen zoeken we elkaar als partners op en houden we de zorg voor inwoners dichtbij. Zo vormen we bijvoorbeeld één team in de wondzorg. En dankzij de samenwerking met Elyse Klinieken voor Nierzorg kunnen patiënten met nierfalen binnenkort in hun eigen SKB in Winterswijk terecht voor hun dialyse of poliklinische afspraak. De beste nierzorg, dicht bij huis.
Als bestuurder van dit streekziekenhuis durf ik te stellen dat we de zorg van morgen nergens beter kunnen organiseren dan in deze regio. Hier in de Achterhoek, waar we naar elkaar omkijken, samen optrekken en elkaar helpen. Waar we als geen ander begrijpen dat zorg op de eerste plaats over mensen gaat. Een mooie gedachte die mij veel vertrouwen geeft in de toekomst.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk