Afbeelding

Inloopbijeenkomst De Rikker Winterswijk

Algemeen

Op dinsdag 27 september a.s. zal er een informatieve inloopbijeenkomst plaatsvinden met als onderwerp de woningbouwontwikkeling De Rikker. Er worden diverse onderwerpen gepresenteerd welke met name betrekking hebben op de toekomstige invulling van het plangebied.

De plannen zijn opgesteld in samenspraak met Gemeente Winterswijk en de klankbordgroep (een afvaardiging van geïnteresseerden en omwonenden). Inmiddels hebben er drie participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De informatie voortkomend uit deze bijeenkomsten is grotendeels verwerkt in het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor De Rikker.

In de foyer van theater De Storm te Winterswijk worden diverse onderwerpen gepresenteerd en toegelicht:
1. Stedenbouw;
2. Groen, spelen, water en klimaatadaptatie;
3. Verkeer, parkeren, proces en fasering;
4. Beeldkwaliteitsplan

Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de betrokkenen, welke mede verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de ontwikkeling van De Rikker. De informatieve inloopbijeenkomst is bedoeld voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden die graag meer te weten komen over woningbouwontwikkeling De Rikker. U bent van harte welkom op dinsdag 27 september tussen 16:30 en 19:30 uur in theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11, Winterswijk.

Voor meer informatie over De Rikker bekijk de projectwebsite.

Dit artikel wordt u aangeboden Van Omme & De Groot, Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk