De Seniorenraad vergadert 31 januari

Algemeen

WINTERSWIJK - De Stichting Seniorenraad Winterswijk komt op maandagmorgen 31 januari van 9.30 uur tot 12.00 uur bijeen in het gemeentekantoor, begane grond, kamer 0.28, Stationsstraat 25 in Winterswijk. De bijeenkomst is openbaar.

De bijeenkomst wordt gehouden conform de richtlijnen van het RIVM. Bij binnenkomst is het tonen van de QR code vereist. De ruimte waarin vergadert wordt is uitstekend geventileerd.
De Stichting Seniorenraad Winterswijk, bestaande uit de plaatselijke ouderenbonden en de STOA, heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente.

De volledige agenda is te vinden op de website: www.seniorenraadwinterswijk.nl

Om 10.00 volgt er een bespreking met de heer drs. M. Duvigneau ( Voorzitter Raad van Bestuur Marga Klompé) over de plannen gebouw Vredensehof en huisvesting ouderen, werkgroep 50+ Wonen in Wenters.
Aansluitend om 11.00 uur volgt er een bespreking met wethouder Elvira Schepers en de beleidsambtenaar de heer R. Porskamp over de volgende onderwerpen: bezoeken van 75- jarigen; stand van zaken locatie de Post; fietsbeugels of gewone fietsstandaards bij ‘t Gasthuus; Onderwerp ingebracht door de secretaris Gerard Siebelink; wachtlijsten dagopvang en dagbesteding (in aanwezigheid van Gea Rauwerdink); Cadeaubon mantelzorgers: lastig voor ouderen die niet digitaal zijn.
Bespreekpunten portefeuilles: Zorg, Welzijn en Wonen ( portefeuillehouders: de heren Durk Bouma en Berend Muis): stand van zaken ‘50+ in Wenters’; Nieuwe ontwikkelingen.
Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving (portefeuillehouders: mevrouw Truus Sieders, de heren Ton Albers en Gerard Siebelink); Bericht van 16 september van de heer Gerard Siebelink betreffende brandveilgheid appartementencomplexen; Verslag bespreking van 2 december met wethouder de heer Frings betreffende verkeersknelpunten en ambtelijke nota over dit onderwerp.

Voor nader info: Gerard Siebelink, secretaris Seniorenraad, tel. 0543-530889

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk