In oktober 2021 werd de spoorwegovergang definitief afgesloten. Foto: Bernhard Harfsterkamp
In oktober 2021 werd de spoorwegovergang definitief afgesloten. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Geen tunnel onder voormalige spoorwegovergang Greversweg

Algemeen

Kosten tunnel hoger dan eerder geraamd

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Er komt toch geen tunnel voor fietsers en voetgangers onder de voormalige spoorwegovergang in de Greversweg. ProRail heeft de definitieve berekeningen van de kosten gepresenteerd. Die bedragen 1,7 miljoen euro. Eerder was uitgegaan van 1,2 miljoen. De gemeentelijke bijdrage zal daardoor stijgen van 3 ton naar 5,5 ton. “Dat vindt het college te veel”, zegt wethouder Bert Frings. “Wij zullen de gemeenteraad dan ook voorstellen de tunnel niet aan te leggen. Dit is maatschappelijk niet aanvaardbaar.”

Moeizame besluitvorming
De onbewaakte spoorwegovergang werd in oktober van het vorige jaar definitief afgesloten. Het was al bekend dat de tunnel pas in 2022 aangelegd zou worden. Over de spoorwegovergang is door de gemeenteraad vele uren vergaderd. In december 2020 stemde een meerderheid van de raad uiteindelijk in met de combinatie van afsluiten en de tunnel. Wat de PvdA en de VVD betreft had de spoorwegovergang helemaal niet afgesloten hoeven te worden. Het CDA stemde voor het voorstel, omdat daarmee de overgang in ieder geval beveiligd werd. Een voorstel van het CDA en Voor Winterswijk om de tunnel helemaal niet aan te leggen had daarvoor geen meerderheid gekregen.

‘Het is een investering voor vele jaren’
“Onze inzet is altijd geweest dat de spoorwegen her en der oversteekbaar zijn”, zegt Ubel Zuiderveld, fractievoorzitter van de PvdA. Hij is er niet van overtuigd dat de tunnel slechts door enkele mensen zal worden gebruikt. Dat moet nog blijken. “Ik vraag me weleens af of over de tunnel onder het spoor in de Oude Bocholtse Baan ook zolang is gesoebat. Zonder Greversweg blijft er zo weinig over.” Zuiderveld weet dat 1,7 miljoen euro veel geld is. “Maar ben je raadslid geworden om boekhouder te worden of heb je een visie? Ik neig naar het laatste.” Meer geld uitgeven voor een tunnel is voor de PvdA-er bespreekbaar. “Geld lenen is goedkoop en het is een investering voor vele jaren. Misschien zijn er ook alternatieven.”

Met spoorbomen beveiligde overgang goedkoper
Dirk Willink, bewoner aan de Greversweg, heeft er altijd voor gepleit dat de spoorwegovergang te passeren bleef voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het besluit van B en W om de gemeenteraad voor te stellen definitief af te zien van de tunnel heeft hem niet verbaasd. Hij voorspelde het zelfs al, toen B en W vorig jaar bekendmaakte dat het afsluiten van de onbewaakte spoorwegovergang en de aanleg van de tunnel niet tegelijkertijd kon. “De kosten zullen dan zeker hoger zijn en de gemeenteraad zal dan nee zeggen”, was vorig jaar zijn reactie. Willink legt zich nog niet neer bij het besluit. Hij kan ook niet accepteren dat de gemeenteraad “moe” is van dit dossier en daarom niet meer wil heroverwegen. Dat is slecht bestuur. “De veiligheid komt zo ernstig onder druk te staan. Er zijn al beelden van mensen die er langs het spoor lopen.” Hij zal opnieuw de fractievergaderingen van de raadsfracties bezoeken en inspreken. “Een met halve spoorbomen beveiligde spoorwegovergang kost 750.000 euro. Volgens Arcadis kan het technisch prima opgelost worden dat er geen overlast is van het gebel. Ik begrijp niet dat het college hierop niet zelf is gekomen.”

Kop niet in het zand steken
Gert-Jan te Gronde, fractievoorzitter van de VVD, heeft eerder gezegd dat een tunnel niet kan doorgaan als die meer geld kost. “Als je maar lang genoeg wacht, wordt het vanzelf duurder, ik ben er toch nog niet klaar mee.” Te Gronde denkt dat als de tunnel meteen was aangelegd het wel binnen het afgesproken budget had gekund. “Door al dat gezeur en traineren hebben we niet gekregen wat we wilden. Ik ben toch teleurgesteld.” Hij wil nu niet de kop in het zand steken en omdat er al zolang over deze inmiddels voormalige spoorwegovergang is gesproken, stoppen met nadenken over een goede oplossing. Dat zou getuigen van niet goed besturen van de gemeente.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk