Enquête en online inloopavond over klimaatadaptatie

WINTERSWIJK - Ook Nederland heeft steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. De gemeente Winterswijk houdt op dinsdag 21 december een online klimaatdialoog met inwoners om de gevolgen en mogelijke maatregelen voor het gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Winterswijk te bespreken. Ook worden alle Winterswijkers uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête over klimaat en klimaatverandering.

Het weer kan men niet veranderen, maar mensen kunnen er wél voor zorgen dat de omgeving extreem weer beter aan kan. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer groen dat zorgt voor verkoeling en een betere afvoer van water. Of aan het opslaan van regenwater zodat het beschikbaar is tijdens periodes van droogte.

De gemeente Winterswijk wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners toewerken naar een klimaatbestendig Winterswijk in 2050. Wethouder Bert Frings: “Het klimaat verandert. Daar kunnen we niet omheen. De kans op wateroverlast, hitte en droogte neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van alle Winterswijkers aanpassing. Overheden, inwoners, bedrijven, organisaties: iedereen kan en moet een steentje bijdragen.”

Klimaatenquête
Help mee en vul de online klimaatenquête in. Zo kan men laten weten hoe men denkt over de klimaatverandering. Wat vind iemand belangrijk in de eigen gemeente? Een papieren versie van de enquête is te verkrijgen bij Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis of op het gemeentekantoor. De digitale versie is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatadaptatie

Digitale inloopavond 
Op dinsdag 21 december gaat de gemeente Winterswijk in samenwerking met het waterschap via Teams met inwoners in gesprek over de vraag wat er nodig is om de leefomgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. Wat zijn de ervaringen en knelpunten? De informatie en ideeën die worden opgehaald tijdens deze inloopavond, worden verwerkt in een klimaatstrategie en een concreet uitvoeringsplan voor de komende jaren. Wie mee wil praten is welkom. De digitale inloopavond duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Men kan zelf bekijken wanneer men inlogt. Aanmelden voor deze inloopavond kan via duurzaam@winterswijk.nl of kijk op www.duurzaamwinterswijk.nl/klimaatadaptatie.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden