De rand van het Kooiveld, een van de onderdelen van het Rommelgebergte. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De rand van het Kooiveld, een van de onderdelen van het Rommelgebergte. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Geen legalisering van permanent bewonen op recreatieparken

Meerderheid gemeenteraad blijft bestaande beleid steunen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Permanent bewonen van recreatiewoningen wordt niet toegestaan in de gemeente Winterswijk. Dat was al het beleid en dat werd bevestigd in de raadsvergadering van donderdag 25 november. Aanleiding om er opnieuw over te spreken was een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van niet bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken in de gemeente.

Alleen persoonsgebonden gedoogbeschikkingen
Over permanent bewonen van recreatiewoningen wordt al meer dan twintig jaar gesproken in de gemeenteraad. Al een aantal keer werd besloten om strenger te handhaven na een bepaalde datum. Mensen die voor die datum er al woonden konden dan een persoonsgebonden gedoogbeschikking krijgen. Er moest dan wel worden aangetoond dat er al vele jaren sprake was van permanent gebruik. Daarover zijn in de loop der jaren diverse rechtszaken gevoerd, waarbij de gemeente telkens in het gelijk werd gesteld. Aanleiding om voor een deel van de recreatiewoningen opnieuw naar het wel of niet toestaan van permanent bewonen te kijken was de discussie tijdens de behandeling van de omgevingsvisie. Voor de niet bedrijfsmatig geëxploiteerde parken was het deels toestaan van permanent bewonen wellicht de verstandigste keuze. Daarmee kan bijvoorbeeld verloedering voorkomen worden. Besloten werd eerst een onafhankelijk onderzoek hiernaar te doen.

Verschillende beleving van onderzoek
Niet bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken bestaan uit recreatiewoningen van verschillende eigenaren, die zich hebben verenigd in bewonersverenigingen die het park vertegenwoordigen. Het gaat om het Rommelgebergte, waar vier verschillende bewonersgroepen zijn, Nieuw Beusink en de Olden Bongerd. De verhuur van de recreatiewoningen vindt individueel plaats of helemaal niet en bij de Olden Bongerd door de vereniging. Niet elke bewoner heeft evenveel onderhoud kunnen plegen aan de recreatiewoningen, zodat het kwaliteitsverschil verschillend is. Het onderzoek is uitgevoerd in het Rommelgebergte en wordt als representatief beschouwd voor de andere parken. De verschillende bewonersverenigingen zijn betrokken bij het onderzoek en zaten in de klankbordgroep. Zij hebben dat op verschillende wijze ervaren. Alleen de bewonersvereniging van de Olden Bongerd was tevreden. De anderen vinden zich onvoldoende gehoord en spreken over sturing door B en W. Wethouder Inge klein Gunnewiek ontkende dat stellig.

Instemming 90% van de eigenaren
Het onderzoek was voor B en W geen reden om het beleid aan te passen. Wel wil het open staan voor initiatieven van de parken die zelf willen werken aan de toekomstbestendigheid. Permanent bewonen blijft daarbij uitgesloten evenals investeringen van de gemeente. Zowel bij het inspreken bij de algemene commissievergadering als tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek dat een aantal bewonersverenigingen permanent bewonen de beste oplossing vinden om de kwaliteit overeind te houden. De bewoners van Nieuw Beusink beschouwen zichzelf al als buitenwijk van Winterswijk en willen er graag permanent wonen. Net zoals bij de bewonersverenigingen waren de meningen in de gemeenteraad verdeeld. De VVD, D66, Voor Winterswijk en GroenLinks kwamen met een amendement, waarin wordt aangegeven open te staan voor initiatieven van de parken, die willen werken aan het omzetten van een recreatie- naar een woonbestemming. Voorwaarde is wel dat 90% van de eigenaren het hierover eens is.

Verloedering voorkomen
Gert-Jan te Gronde (VVD) zei bij het indienen van het amendement dat het permanent bewonen van recreatiewoningen helpt in deze tijd, waarin de woningmarkt oververhit is geraakt en er te weinig nieuwe woningen beschikbaar zijn. “Een deel van de bewoners van de recreatieparken heeft nog een woning in het dorp”, zei hij. “Die komt dan beschikbaar voor anderen.” Daarnaast helpt het mee om in bewonersaantal te groeien, een belangrijk streven van de VVD. Omzetten van recreatiewoningen naar gewone woningen heeft bovendien het voordeel dat ze OZB gaan betalen. Peter Voogt (GroenLinks) legde er de nadruk op dat dit de beste methode is om ‘Verroompottisering’ te voorkomen. De Roompot was een verloederd recreatieterrein, waar ook allerlei illegale activiteiten plaats vonden. Zorgen dat de kwaliteit dan overeind blijft en er permanent toezicht door bewoners is draagt juist bij aan het voorkomen hiervan. De meerderheid van de gemeenteraad, bestaande uit CDA, Winterswijks Belang en PvdA was niet gevoelig voor de ingebrachte argumenten. Voor hen blijft permanent bewonen van recreatiewoningen ongewenst. Het amendement werd dan ook verworpen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden