Toekomst museum in de Meddosestraat blijft onzeker. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Toekomst museum in de Meddosestraat blijft onzeker. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Extra geld voor betere samenwerking musea Winterswijk

Algemeen

In 2023 opnieuw naar budgetten kijken

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – “Het gezamenlijk werk aan een museumvisie door de musea in Winterswijk heeft geleid tot begrip en samenwerking”, zegt wethouder Henk Jan Tannenmaat. “Ze zullen elkaar opzoeken en versterken.” In februari zullen de Villa Mondriaan, Transit Oost, de Vereniging Museum en het beoogd Steengroeve Museum een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, waarin is aangegeven hoe de betere samenwerking gestalte zal krijgen.

Bezuiniging van 25.000 euro niet haalbaar
Bij de presentatie van de begroting voor 2020 stelden burgemeester en wethouders voor om 25.000 te bezuinigen op de Museumfabriek en het Museum in de Meddosestraat. “Daar zat een verhaal achter”, zegt wethouder Tannemaat. “We wilden de musea beter laten samenwerken.” Daartoe zou een nieuwe museumvisie opgesteld worden. Na aandringen van de gemeenteraad werd de bezuiniging uitgesteld: eerst een visie opstellen en dan pas kijken of er bezuinigd moet worden. “Misschien komt er wel uit dat er geld bij moet”, werd vanuit de raad gezegd. Na het opstellen van de visie blijkt nu inderdaad dat een bezuiniging van 25.000 euro niet haalbaar is. ”Dat was ook niet het doel”, zegt Tannemaat. “Wij zetten in op de Museumfabriek. Dat is het geheugen van Winterswijk. Daar is het depot en het is de uitvalsbasis voor de reizende tentoonstellingen.”

Het verhaal van Winterswijk vertellen
In de nieuwe museumvisie staan verhaallijnen centraal. Het verhaal van Winterswijk met de bijbehorende geschiedenis moet op een eigentijdse wijze verteld worden. Verbindingen worden gelegd met het landschap, met Duitsland en nationale verhalen, zoals dat van het jaar 1572 waarvoor ook in Winterswijk in 2022 extra aandacht is. In de museumvisie worden de musea met spoorlijnen vergeleken. “Ieder museum beweegt zich voort op zijn eigen spoorlijn, gaat zijn eigen weg en heeft zijn eigen gezicht. De spoorlijnen kruisen elkaar af en toe.” Op die kruispunten vindt de samenwerking plaats. Ze zijn “de smeltkroes van alle kwaliteit die wij samen in huis hebben”. De uitwerking van die verhaallijnen, maar ook de formulering van de samenwerkingsovereenkomst en het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak zijn onderdelen van het uitvoeringsprogramma voor 2022. Daarvoor is 25.000 euro beschikbaar.

Tentoonstellingen op meer locaties
In de museumvisie is een lange, gezamenlijke droom voor de toekomst geformuleerd. “Samen vertellen wij het verhaal van Winterswijk, gebruik makend van ieders eigen kracht en talent.” Daarbij nemen de musea elkaar zoals ze zijn. Bij het vertellen van de verhalen voor de eigen inwoners en de bezoekers van Winterswijk is het niet vanzelfsprekend dat er altijd tentoonstellingen in het museum aan de Meddosestraat zullen plaatsvinden. Voor wethouder Tannenmaat zijn er veel meer locaties waar delen van de collecties van de musea vertoond kunnen worden om het verhaal te vertellen. Hij denkt bijvoorbeeld aan Wooow (het cultuurkwartier). “Maar het is niet aan de gemeente om de Meddosestraat te sluiten”, zegt hij. Hij wijst er wel op dat de locatie nu nog met een lage huurprijs gebruikt kan worden. Het is de vraag of dat in de toekomst zo blijft.

“Half juni resultaten”
De Vereniging Museum en de Stichting Exploitatie het museum in het hart van Winterswijk hebben de droom van een eigen museum nog steeds, denkt de wethouder, maar die is geen onderdeel geworden van de gezamenlijke droom. Tannemaat wijst erop dat zij wel de museumvisie hebben onderschreven en de samenwerkingsovereenkomst zullen tekenen. Hij vertelt over acht sessies, waarin diverse zaken aan de orde zijn geweest, die ervoor hebben gezorgd dat de musea elkaar beter hebben leren kennen. Bovendien hebben ze geleid tot de gezamenlijke visie. En de 25.000 euro voor het uitvoeringsprogramma in 2022. De budgetten van de musea voor 2022 blijven gelijk aan die van 2021. Op basis van het plan van aanpak dat opgesteld wordt zal een nieuw B en W een voorstel doen over de subsidies aan de musea in 2023 en daarna. Uitgangspunt blijft dat het totale subsidiebedrag voor de musea gelijk zal blijven. Daarom is onderdeel van het uitvoeringsprogramma om na te gaan welke fondsen er zijn en hoe die beter benut kunnen worden, zodat de musea minder afhankelijk zijn van de gemeentelijke subsidie. “Half juni willen wij resultaten zien”, zegt de wethouder. “We willen dan weten hoe het gaat met de samenwerking en wat de afspraken zijn.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk