Museumvisie biedt gezamenlijk perspectief voor Winterswijkse musea

Algemeen

WINTERSWIJK - De afgelopen periode is er door musea, (culturele) partners en de gemeente Winterswijk hard gewerkt aan een museumvisie voor Winterswijk. In deze visie en het daaruit voortkomende uitvoeringsprogramma wordt omschreven wat er in Winterswijk moet gebeuren om een aansprekend, eigentijds en aantrekkelijk museaal aanbod voor zowel inwoners als bezoekers te realiseren. Het college heeft deze visie op dinsdag 16 november vastgesteld.

Wethouder Tannemaat: “We hebben zoveel moois te bieden in onze gemeente. Dat moeten en willen we koesteren. Het was dan ook goed om te zien hoe de verbindingen tussen de verschillende musea zijn gelegd en dat er een begin is gemaakt aan een structurele samenwerking. In korte tijd hebben de musea samen grote stappen gezet.”

De museumvisie speelt in op de ambitie van de gemeente om goed wonen, werken en recreëren in Winterswijk te bevorderen, door musea aantrekkelijk te positioneren met aanbod voor elk wat wils. Dat wordt concreet gerealiseerd door:
Een infrastructuur te ontwikkelen waarin nauwe samenwerking tussen de musea voorop staat. Daarvoor wordt een convenant musea Winterswijk opgesteld. Bovendien werken alle partijen samen aan de punten uit het uitvoeringsprogramma.
Musea toegankelijk te maken voor iedereen. Laagdrempeligheid en bereiken van een breed publiek staan voorop. Hierbij is met name de manier waarop belangrijk. De locatie hoeft niet per se leidend te zijn.
Sterke verhaallijnen te creëren om de Winterswijkse identiteit en de Winterswijkse verhalen in gezamenlijkheid steviger te kunnen uitdragen.

De Winterswijkse museale organisaties vervullen daarbij ieder een belangrijke rol. Ze hebben met de museumvisie afgesproken samen te werken, gebruik te maken van elkaars krachten en elkaar waar nodig te versterken. Zo is de Museumfabriek bijvoorbeeld het ‘geheugen van Winterswijk’ als het gaat om collectiebeheer, studie en onderzoek en is Villa Mondriaan meer gespecialiseerd in (landelijke) marketing en promotie.

De gemeenteraad neemt een besluit over de museumvisie op 16 december.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk