Roland Lieverdink en Joris Bengevoord met de wervingsposter in de kazerne. Foto: Han van de Laar
Roland Lieverdink en Joris Bengevoord met de wervingsposter in de kazerne. Foto: Han van de Laar

‘Werken bij de brandweer is een verrijking van je leven’

Open Huis op vrijdag 12 november van 19.00 tot 21.00 uur

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - “Het werven van vrijwilligers is eigenlijk een permanent proces. Door corona heeft het even stil gelegen, maar nu beginnen we weer met een campagne en richten ons met name ook op werkgevers. Tevens hangen we bij sportverenigingen posters op.” Aan het woord is Roland Lieverdink, hij is postcommandant van Brandweer Winterswijk. Samen met burgemeester Joris Bengevoord medeverantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Hij licht de wervingscampagne toe.

Verloop
Roland: “Er is altijd wel wat verloop door leeftijd of verhuizing. Het is niet zo dat we in nood zitten, maar er kunnen weer wat plekken opgevuld worden. Ook met het oog op de toekomst. Winterswijk kent een vrijwillige brandweer en heeft zo’n veertig vrijwilligers die bij toerbeurt worden ingezet. Het korps is verdeeld in drie blusgroepen. Elke week verzorgt een blusgroep de eerste uitruk. Het mooiste is het als een vrijwilliger in Winterswijk woont en werkt, want heb je dienst dan word je wel geacht alles uit handen te laten vallen, zowel overdag als ‘s nachts, en meteen naar de kazerne te komen. Ook hier geldt dat iedere seconde telt. We willen vanuit de kazerne zo snel mogelijk de gemelde plek bereiken. “Over het algemeen duurt onze inzet minder dan een uur en daarna kun je ook weer terug en verder gaan waar je mee bezig was.”

Werkgevers
Joris Bengevoord: “Deze wervingscampagne richt zicht in eerste instantie op de vrijwilligers maar ook op hun werkgevers. We vinden het van belang om meer bewustwording te creëren rondom de brandweervrijwilligers. Er worden deze week nog naar honderd bedrijven een poster en de folder ‘Een werknemer bij de brandweer. Wat betekent dat voor mijn bedrijf?’ gestuurd. De ondernemer krijgt er namelijk ook iets voor terug. Zo mag de brandweervrijwilliger binnen het bedrijf optreden als BHV’er en heeft hij of zij veel specifieke en vakbekwame kennis in huis en kan dus ook op het bedrijf een belangrijke rol spelen, zowel op het gebied van preventie als bij een calamiteit. De vrijwilliger beschikt ook over een uitstekende conditie en is getraind om in teamverband te werken. Daarnaast is het ook een vorm van maatschappelijk ondernemen om iemand de mogelijkheid te geven vrijwilliger bij de brandweer te zijn. Belangrijk is het daarom dat zowel het gezin en als de werkgever er achter staan.” De vrijwilliger is tijdens zijn/haar werkzaamheden goed verzekerd door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Interesse
Er zijn 56 posten in deze veiligheidsregio, waarvan Winterswijk door onder meer de ligging en het buitengebied, tot de zes grotere behoort. Roland: “Het is een verrijking van je leven om bij de brandweer vrijwilliger te zijn. Het is ook dankbaar werk, want zonder de brandweer zouden mens en dier niet zo goed geholpen zijn als nu het geval is.” Iedereen is welkom, er zijn ook vrouwelijke vrijwilligers. Een fitheidstest hoort tot de voorwaarden. Op maandagavond zijn er oefenavonden. Wie dat wil kan zich na de basistraining verder specialiseren. Wie interesse heeft en tussen de 18 en 40 jaar oud is, kan informatie opvragen of zich melden via e-mail: brandweerpostwinterswijk@vnog.nl. Een bezoek aan het Open Huis is natuurlijk ook een optie. Dat is op vrijdag 12 november van 19.00 tot 21.00 uur bij de brandweerkazerne, Europark 16 in Winterswijk. Voor meer informatie over de brandweer: brandweerwinterswijk.nl.


Ludiek actie
Het bedrijf of de instelling die een vrijwilliger inbrengt, kan een ludieke tegenprestatie verwachten in de vorm van een spontaan bezoekje van de burgemeester en de postcommandant. De bedrijven kunnen hiervoor hun idee indienen via het mailadres van post Winterswijk. Als er meer kandidaten zijn die ervoor in aanmerking komen, kan er worden geloot.         

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden