Ondertekenaars van het convenant door basisscholen, culturele partners en de gemeente. Foto: Han van de Laar

 Ondertekenaars van het convenant door basisscholen, culturele partners en de gemeente. Foto: Han van de Laar

Convenant Cultuurrijk Winterswijk bundelt krachten

Algemeen

‘Cultuur verrijkt je leven’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Het was een feestelijke gebeurtenis in het instituut voor kunst en cultuur Boogie Woogie. Er is de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van een convenant tussen de culturele instellingen en het Primaire Onderwijs. Namens Boogie Woogie zijn Nathalie Olde Hartmann en Simone Ruesink de drijvende krachten. In het convenant zijn afspraken voor vier jaar gemaakt. Die termijn is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de gemeente. Het convenant zet een belangrijke stap voorwaarts binnen de cultuureducatie in het onderwijs. Het krijgt een vaste plek in het leerprogramma. Verbinding, samenwerking en inspiratie zijn de kernwoorden om te komen tot kwalitatief goed cultuuronderwijs.

Trots
Wethouder Henk Jan Tannemaat vertelde in zijn speech dat hij zich helemaal kan vinden in de opzet: “Ieder kind moet zo vroeg mogelijk kennis maken met cultuur. Die moet voor iedereen toegankelijk zijn. Cultuur verrijkt je en maakt je kansrijker in je verdere leven. Als gemeente zijn we er dan ook trots op dat we kinderen in brede zin met cultuur kennis kunnen laten maken.

Vervolgens zongen, musiceerden en dansten leerlingen van de Schakel het kinderboekenweeklied van 2021: ‘Ik word lekker wat ik wil.’ Daarna vond de prijsuitreiking plaats. De organisatoren hadden namelijk alle leerlingen gevraagd om een slogan en een voorkant te bedenken voor het convenant. De slogan werd Cultuurrijk Winterswijk en is bedacht door de groepen 3-4-5 van de Schakel. De voorkant werd ontworpen door Veerle van de Kolibrie, het tussenblad door Merle van school Woold en de achterkant door Suze van de Wilhelminaschool. De prijzen (een workshop voor de hele klas) werden uitgereikt door Charlotte Rixten van Villa Mondriaan.

Cultuurpunt 
Gerben Grooten, directeur van Boogie Woogie bood alle leerlingen nog een leuke toneelvoorstelling aan. Deze wordt op vier ochtenden in november gehouden. Hij lichtte toe dat Boogie Woogie niet alleen maar kant en klare lessen en programma’s wil aanbieden. “De vraag naar cultuur is voor ons ook erg belangrijk. Daar willen we samen met anderen invulling aangeven. Samenwerking die zich als een olievlek verspreidt. Daarvoor wil Boogie Woogie het cultuurpunt zijn waar alles samenkomt.” Simone: “We hebben ook een website ontwikkeld, namelijk cultuurrijkwinterswijk.nl. Daar komen vraag en aanbod samen. Wensen kunnen daar worden geuit. Vervolgens nemen we dan contact op om er mee aan de slag te gaan. Zo zal hier ook het cultuuraanbod van Winterswijk worden vermeld, zoals de programma’s van Theater de Storm, Villa Mondriaan, De Wereld van Wenters, Transit Oost, Boogie Woogie etc. Een mooi initiatief!”

Kinderen van de Schakel na hun optreden, tijdens de prijsuitreiking. Foto: Han van de Laar

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk