Omwonenden willen geen bedrijventerrein. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Omwonenden willen geen bedrijventerrein. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Kleine meerderheid voor nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg

Veel twijfels over de onderbouwing van B en W

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – De coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA blijven voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de Misterweg. Diverse zienswijzen en insprekers die duidelijk maakten dat er weinig tot geen steun is voor het voorstel veranderden de opvatting van de coalitie niet. Bij de oppositiepartijen CDA, Voor Winterswijk en D66 is de twijfel alleen maar groter geworden. Zij vinden het voorstel van burgemeester en wethouders niet goed onderbouwd.

Behoefte aan nieuw bedrijventerrein omstreden
Belangrijk discussiepunt in de algemene commissievergadering van 9 september was of de behoefte aan nieuwe plekken om een bedrijf te vestigen zo groot is als B en W en de Ondernemerskring Winterswijk (OWIN) beweren. De omwonenden aan de Misterweg en de Bessinkgoorweg lieten bij het inspreken een dag eerder weten dat ze denken van niet. Zij en ook Voor Winterswijk en het CDA zeggen dat er nog voldoende ruimte is op de bestaande bedrijventerreinen. De behoefte van de bedrijven is gebaseerd op een enquête, die onder de bedrijven is gehouden. Omdat er namen van bedrijven instaan wil B en W deze enquête niet openbaar maken. De raadsleden hebben die wel kunnen inzien. Zowel Wim Wassink (CDA) als Tom van Beek (Voor Winterswijk) zijn niet onder de indruk. “Natuurlijk geven bedrijven bij zo’n enquête gemakkelijk aan dat ze willen uitbreiden”, zegt Van Beek.

Meer werken maken van revitalisering
Tom van Beek vroeg al als VVD-raadslid in de vorige raadsperiode regelmatig om meer ruimte voor bedrijven. Dat betekent niet dat hij nu automatisch voor een nieuw bedrijventerrein is. “Wij willen schot in de revitalisering van het bestaande bedrijventerrein.” Hij noemt de Narcisstraat als voorbeeld. “Daar is nog steeds niets gebeurd.” Ook ziet hij dat de grote lege plek in de spoorwegzone nog steeds niet is opgevuld. “Pas daar de randvoorwaarden aan, zodat er wel wat gebeurd.” Wim Wassink noemt de locatie van Signify, de voormalige Philips, die beschikbaar zal komen. Op vrijdag 10 september startte bovendien de bouw van Winterwarm op de nieuwe locatie in het bedrijvenlandgoed De Slinge. Op termijn komt daardoor de oude plek van het bedrijf beschikbaar. Voor Obelink is ook al vier hectare gevonden op het Arrisveld. Daarmee zouden twee van de grote ruimtevragers uit de enquête voorzien zijn, denken velen.

Autonome groei van één hectare
Wethouder Inge klein Gunnewiek blijft volhouden dat de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein er wel degelijk is. Zij spreekt daarbij over de midden- en lange termijn. Voor de komende jaren mag er dan nog ruimte zijn, daarna zal er toch ergens een nieuwe locatie moeten komen en de Misterweg is daarvoor het meest geschikt. De wethouder wijst er daarbij op dat de leegstand in Winterswijk laag is. Dat is een van de indicatoren die aangeeft dat er elders ruimte nodig is. Daarnaast is er als je naar de afgelopen tientallen jaren kijkt volgens de wethouder een autonome groei van het bedrijventerrein van één hectare. Dat doortellend zal de beschikbare ruimte over een tijd op zijn. Ook de autonome groei vindt Wassink geen goed argument. “Er kan nog veel veranderen in de komende jaren. Laten we het eerst doen met de terreinen, die nog beschikbaar zijn. En voor nieuw bedrijventerrein is er voldoende ruimte binnenstedelijk.” Wethouder klein Gunnewiek zegt dat er niet eerder gebouwd zal worden aan de Misterweg als het vragende bedrijf echt niet terecht kan op de bestaande bedrijventerreinen.

Nog lange weg te gaan
Waren er bij het CDA, Voor Winterswijk en D66 zoveel twijfels dat een “ja” voor de Misterweg onwaarschijnlijk is, bij de coalitiepartijen is er geen twijfel. Peter Voogt (GroenLinks) noemt in zijn betoog allerlei mitsen en maren. Toch is GroenLinks er van overtuigd geraakt dat er een nieuw bedrijventerrein nodig is. Hij benadrukt wel dat het in fasen moet worden ontwikkeld en duurzaam moet zijn. Tineke van der Plas (VVD) heeft geen discussiepunten. Alleen vraagt ze net als vele andere partijen aandacht en zorgvuldigheid voor het landbouwbedrijf Klumper van wie de gronden tussen de Misterweg en de Bessinkgoorweg grotendeels zijn en zullen moeten worden aangekocht. Tim Jonker (Voor Winterswijk) vindt de vraag naar bedrijventerreinen voldoende aangetoond. “We weten allemaal dat de vraag er is.” Hij had graag gezien dat het proces sneller was gegaan. Al moet het wel zorgvuldig. Max van Eck (PvdA) is als laatste aan de beurt van de fracties en kan daardoor beknopt zijn. Enkele zorgen heeft hij wel, maar de wethouder stelt hem gerust. Zij zegt opnieuw dat er eerst een omgevingsvisie voor het hele gebied wordt vastgesteld. Die wordt zorgvuldig opgesteld en iedere omwonende en betrokkene kan daarbij inbreng hebben. Als er eenmaal een omgevingsvisie is vastgesteld, zal elke keer als er bedrijf zich nieuw wil vestigen aan de Misterweg een bestemmingsplan worden opgesteld. Daarbij is opnieuw inspraak mogelijk. Er is nog een lange weg te gaan, voordat eventueel een eerste schop in de grond kan.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden