Een doodlopende weg

Na de coronacrisis leeft de middenstand in Winterswijk weer op, maar door de stikstofcrisis staat de landbouw onder druk en onze industrie krijgt soms lelijke klappen te verduren. Gelukkig ontwikkelt het toerisme zich voorspoedig. Het vormt een heel belangrijke pijler onder onze economie en terecht maakt het gemeentebestuur zich sterk om het toerisme te bevorderen, onder andere door de unieke kans te benutten die de Steengroeve biedt. Maar gebeurt dat wel op een verstandige manier?

Wij willen er hier op wijzen dat het gemeentebestuur met haar plannen voor het steengroevegebied een doodlopende weg is ingeslagen en aldus het extra potentieel van de steengroeve voor toerisme voor langere tijd onbenut zal laten. Immers, een Steengroeve Museum op de plaats die de gemeente en Terra Temporalis beogen, is geen haalbare kaart onder de huidige wetgeving. Dat komt door de directe nabijheid van het Natura 2000 gebied Willinks Weust en de strikte regels die gelden voor alle activiteiten in de nabijheid van zo’n gebied.

Op 1 juli is de Wet Milieubescherming van kracht geworden en op 20 mei heeft de Provincie de Beleidsregels Stikstof Gelderland gepubliceerd. De wet en de regels stellen stringente voorwaarden en beperkingen aan iedere nieuwe activiteit in de nabijheid van een Natura 2000 gebied. Daardoor zal het niet mogelijk zijn vergunning te verkrijgen voor de bouw van dat museum met parkeerplaats en dergelijke en evenmin voor het beoogde gebruik ervan, dat zich naar 20.000 bezoekers per jaar zou moeten ontwikkelen. Het is zelfs onduidelijk in hoeverre het populaire Steengroeve Theater in de huidige vorm kan worden voortgezet. Op 28 mei antwoordde de minister op Kamervragen dat alle activiteiten met een verkeersaantrekkende werking bij een Natura 2000 gebied vergunningplichtig zijn.

De huidige situatie komt niet onverwacht. Al in mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de stikstofproblematiek met verstrekkende gevolgen en sindsdien is de jurisprudentie hierover steeds verder toegenomen. Onze gemeente laat zich uiteraard adviseren door professionele adviesbureaus. Die bureaus bieden aan een betalende opdrachtgever altijd op zijn minst een sprankje hoop, waardoor hun relatie wordt bestendigd. Maar aan het eind van de rit keert de wal het schip bij de Raad van State. Dan zijn we minstens drie jaar verder en vele duizenden euro’s aan kostendeclaraties armer.

Alle argumenten waarom dat museum perse naast de steengroeve zou moeten staan, zijn inmiddels wel achterhaald. Helaas, ingegraven posities en oude loyaliteiten lijken vooralsnog in de weg te staan van alternatieven. Maar het gaat hier om de toekomst van Winterswijk! Dat perspectief reikt verder dan de duur van een wethouderschap. Wij kiezen voor de economie van Winterswijk en dus voor het BOOS alternatief, namelijk locatie van het museum ergens in het dorp (in het Komrij College, in de Morsepoort of bij BoogieWoogie) met diverse voordelen en zonder eindeloze vertraging op een doodlopende weg.

Iedereen die sympathiseert met de ideeën van BOOS, wordt van harte uitgenodigd zich per email aan te melden op omwonendenbelang.steengroeve@gmail.com .

Willem Hulscher en Henk Wevers

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden