Voorlopig gaat de Dingstraat hier nog niet onder het spoor door. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Voorlopig gaat de Dingstraat hier nog niet onder het spoor door. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Nog geen eindoordeel over dure tunnel in verlengde van de Dingstraat

Meerderheid gemeenteraad wil eerst een verkeerstromenonderzoek

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Aan de discussie over wel of niet een tunnel onder het spoorwegemplacement komt nog niet een eind. Burgemeester en wethouders hoopten deze verlenging van de Dingstraat met hun besluit definitief van tafel te krijgen. Voorgesteld werd geen tunnel aan te leggen, omdat die teveel geld kost, en verkeersknelpunten zoals bij het Weurden-Dingstraat op te lossen. Een meerderheid van de gemeenteraad wil toch nog meer onderzoek, voordat er een besluit wordt genomen.

Tunnel leidt tot sluipverkeer elders
Dat bleek tijdens de behandeling van het voorstel in de algemene commissievergadering van donderdag 10 mei. Wethouder Henk Jan Tannemaat vond dat er nu al voldoende argumenten zijn om afscheid te nemen van de dure tunnel. “Met een tunnel lossen we de ene barrière op, maar we krijgen er een ander voor terug.” Vanuit de Stationsstraat zal het dan lastiger zijn om op de Dingstraat te komen. Verkeersdeelnemers zullen dan andere routes zoeken. “We krijgen dan sluipverkeer via de Spoorstraat”, zei de wethouder. En daarmee extra drukte in straten die dat niet gewend zijn. Daarnaast verwacht de wethouder dat de “congesties” bij het Weurden en de Laan van Hilbelink met een tunnel niet worden opgelost.

“Een tunnel is nooit te duur, als het de beste oplossing is”
Daarna zei wethouder Tannemaat dat hij zich niet verzet tegen een uitstel van het besluit over de tunnel. “Het is duidelijk dat een tunnel niet is te betalen, maar u heeft nog veel vragen, die wij moeten beantwoorden en uitzoeken.” Daarbij is een onderzoek naar de verkeerstromen in Winterswijk en hoe intensief op de verschillende wegen wordt gereden een belangrijke wens, die veel fracties noodzakelijk vonden. “Een tunnel is nooit te duur, als het de beste oplossing is”, zei Ubel Zuiderveld (PvdA). “Op dit moment is een tunnel een brug te ver, maar ik wil wel een grondig onderzoek naar de verkeersstromen.” Het CDA en Winterswijks Belang (WB) wilden dat beter onderbouwd wordt waarom de door B en W voorgestelde oplossingen beter zijn. “Parkeer de tunnel en vergelijk later wat het beste is”, zei Jan Oonk (WB).

Niet eerder dan eind 2022 een besluit
De wethouder wil wel dat er bij de behandeling in de gemeenteraad een duidelijke opdracht komt. Hij riep op om daarvoor een motie op te stellen. Tannemaat zei erbij dat het wel tot vertraging zal leiden, want de door B en W voorgestelde oplossingen voor de knelpunten zullen nog niet uitgevoerd worden. Als er een verkeersstromenonderzoek komt zal een besluit over de tunnel niet eerder dan eind 2022 genomen kunnen worden, want zo’n onderzoek kan pas uitgevoerd worden als de coronacrisis met alle beperkingen voorbij is. De wethouder verwacht dat zo’n onderzoek 150.000 tot 200.000 euro zal kosten. Gert-Jan te Gronde (VVD) was niet zo enthousiast over het onderzoek. Hij was het eens met de keuzes van B en W. Hij had maar één voorwaarde bij mogelijke oplossingen voor de verkeersknelpunten: Winterswijk moet een verkeerslichtenvrij dorp blijven. Nadat duidelijk was dat veel fracties een verkeersstromenonderzoek willen vroeg hij zich af of “we de uitkomst dan ook serieus nemen. Of gooien we het geld van het onderzoek weg?” Ook vroeg hij de wethouder of B en W een motie van de raad zal uitvoeren. Tannemaat herhaalde daarna dat de B en W-oplossing de beste is. “Maar een groot deel van de raad wil het anders en daarom adviseer ik een motie. Natuurlijk geven wij onze mening over die motie.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden