Brandbrief Energietafel aan raadsleden over RES Achterhoek

Brandbrief Energietafel aan raadsleden over RES Achterhoek

WINTERSWIJK - De Energietafel Winterswijk stuurt alle raadsleden van de gemeente Winterswijk een brandbrief over de plannen RES (Regionale Energie Strategie) Achterhoek. Met het bijna definitieve plan van RES, waarover medio november een besluit gaat vallen (RES 1.0), worden doelen niet gehaald en ontstaat er geen draagvlak. De oproep aan de raadsleden is om nu in actie te komen. Nu is er nog net de kans om tot slimmere besluiten te komen.

Deze brief van de Energietafel Winterswijk, medeondertekend door drie grote belangengroepen uit het gebied, is een warm pleidooi vóór de energietransitie. Jarenlange betrokkenheid van de Energietafel bij de energietransitie heeft de kennis opgeleverd om stevige vragen te stellen bij het concept RES 1.0. De Energietafel is duidelijk: de energietransitie is geen eenvoudige materie en het is een grote opgave. De energietransitie slaagt alleen als er groot draagvlak in de samenleving is en als lokale initiatieven daar een sleutelrol in vervullen.

De RES 1.0 bepaalt de richting en keuzes die de Achterhoek gaat maken. De tijdsplanning is door RES Achterhoek aangepast. Hierdoor krijgen gemeenteraden nog slechts één kans om hun bijdrage te leveren. Medio oktober. Het plan zal medio november aangeboden worden aan het Rijk. Volgens de Energietafel krijgen gemeenteraden dus nauwelijks nog een serieuze kans om zich er in te verdiepen, vragen te stellen en tot een goed besluit te komen. Dat verandert alleen als de gemeenteraadsleden nu aan de bel trekken en hun positie innemen om bij te sturen!

De gemeenteraden zijn in dit geval het hoogste democratische orgaan en alleen zij kunnen een concept RES afwijzen, doen aanpassen of bekrachtigen.

De Energietafel ziet de oproep aan de gemeenteraadsleden als een ongebruikelijke maar helaas noodzakelijke stap. Ze heeft gemerkt dat met haar inbreng weinig tot niets wordt gedaan. En niet alleen met haar inbreng, onder andere ook een deskundig onderbouwd advies van het KIVI ziet ze niet terug in de concept RES 1.0. KIVI is het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Een gerenommeerd en onafhankelijk instituut. De Energietafel vindt de KIVI-benadering realistisch en goed onderbouwd. Niet alleen technisch maar ook omdat ze de noodzaak van draagvlak en de functie van lokale oplossingen inziet.
In april 2021 is in een Politiek Forum van de gemeenteraad van Winterswijk een overtuigende presentatie van hun analyse gegeven. Waarom zien we van deze kennis en inzichten niets terug in de concept RES 1.0.? Wordt zelfs deze deskundige inbreng genegeerd?

Verder legt de brief uit dat een ongewijzigd concept RES 1.0 keuzes bevat die betere en haalbaardere oplossingen in de weg staan.

De Energietafel is ten volle bereid om met gemeenteraadsleden en geïnteresseerden in gesprek te gaan om de oproep toe te lichten en te onderbouwen. Uiteraard hoopt ze dat er ingegrepen wordt en dat daardoor het concept RES 1.0 wordt aangepast. De energietransitie is er te belangrijk voor.

Voor meer informatie kan men contact opnemen via: Energietafel Winterswijk, t.a.v. Dick te Voortwis, energietafelwinterswijk@gmail.com.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden