Vier kippenschuren verdwijnen, vier woningen zullen verschijnen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Vier kippenschuren verdwijnen, vier woningen zullen verschijnen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Vier woningen in plaats van kippenstallen aan Henxelseweg

Nieuw woonerf tegenover locatie van de stallen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Aan de Henxelseweg 7 stopt een pluimveefokker met zijn agrarische bedrijf. De aanwezige stallen zullen gesloopt worden. In ruil voor deze sanering kunnen aan de andere kant van de weg vier woningen worden gerealiseerd. Burgemeester en wethouders willen meewerken aan de realisering hiervan. Het besluit past niet binnen de uitgangspunten van de Omgevingsvisie Buitengebied. Daarom zal hiervoor eerst de toestemming van de gemeenteraad gevraagd moeten worden.

Sloop van vier grote stallen
De pluimveehouder wil stoppen met zijn bedrijf, omdat hij geen opvolger heeft. Een mogelijkheid is dan dat hij zijn bedrijf verkoopt en elders gaat wonen. Dit heeft niet de voorkeur van de eigenaar. Hij wil graag blijven wonen en de omliggende gronden in eigen beheer houden voor het weiden van vee en akkerbouw. De vier stallen, samen zo’n 4000 vierkante meter groot, wil hij slopen. Ter compensatie wil hij vier woningen bouwen, die verkocht kunnen worden. De nieuwe omgevingsvisie biedt veel mogelijkheden voor activiteiten, die enkele jaren geleden nog niet mogelijk waren. Bij het opstellen van die visie is echter niet gedacht aan een situatie zoals die zich nu voordoet. Daarom kan de procedure pas vervolgd worden als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan.

Winst voor natuur en landschap
B en W juicht sanering van de stallen toe. Ze liggen bovenop een es en springen nogal in het oog. Van landschappelijke inpassing is geen sprake. “Door de ligging en het ontbreken van inpassing is het bedrijf zeer landschapsontsierend en had in deze tijd nooit zo gerealiseerd kunnen worden”, wordt in de bij het besluit behorende nota geschreven. Uit oogpunt van natuur en landschap, maar ook uit milieuoogpunt vindt B en W het plan daarom een goede ontwikkeling. De realisering van een nieuw woonerf aan de andere kant van de weg heeft natuurlijk ook invloed op de kwaliteit van het landschap. Het ligt tegen een bosje aan, waardoor het volgens B en W rugdekking krijgt. Het nieuwe erf ligt bovendien op een plek waar, als je naar de omgeving kijkt, in het verleden een nieuw erf had kunnen ontstaan.

Nieuwe ontwikkeling
De eigenaar zal nog wel het plan moeten voorleggen aan omwonenden en aan het Geldersch Landschap, de eigenaar van de aanliggende bos- en natuurgebieden. Saneren van stallen en vervangen door meerdere woningen is een nieuwe ontwikkeling in het buitengebied van Winterswijk. In het B en W-advies wordt gemeld dat er op nog twee andere locaties initiatieven zijn met meerdere woningen. In totaal zouden er dan 20 woningen extra in het buitengebied gebouwd kunnen worden op drie locaties.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden