Wethouder Bert Frings kijkt graag mensen in de ogen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Wethouder Bert Frings kijkt graag mensen in de ogen. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Bert Frings wil graag overal in Winterswijk gaan kijken

Wethouder die graag met de inwoners spreekt

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – “Ik kijk de mensen graag in de ogen”, zegt de op donderdag 22 april benoemde wethouder Bert Frings. “Ik wil graag samen met ze kijken hoe we dingen kunnen oplossen.” De nieuwe wethouder zal dan ook, hoewel er al ruim een jaar vooral via de computer wordt overlegd, regelmatig in Winterswijk aan zijn. “Minstens een dagdeel per week wil ik niet in het stadshuis zijn, maar daarbuiten. Dat geldt nog meer voor Winterswijk, omdat ik het niet ken. Daarom wil ik graag overal gaan kijken.”

Onverwacht telefoontje
Het telefoontje dat Bert Frings op 15 april kreeg was totaal onverwacht. “Dat zie je niet aankomen. Dan moet je gaan nadenken.” Als ex-wethouder die negen jaar onderdeel van het college van burgemeester en wethouders in Nijmegen was geweest, was hij nog wel bekend in het netwerk van GroenLinks. Begin 2020 stopte hij om gezondheidsredenen als wethouder. Met zijn gezondheid gaat het intussen weer uitstekend. “Ik had toen een hartprobleem, dat niet oplosbaar leek.” Toch kwam er een oplossing en na een dotterbehandeling verdwenen de klachten. “In één klap waren alle problemen opgelost. Maar toen had ik al ontslag genomen in Nijmegen.”

Boegbeeld voor dak- en thuislozen
Frings was al wel voor anderhalve dag per week aan het werk als een van de twee “boegbeelden” van een landelijke project voor dak- en thuislozen in Nederland. Doel is om 10.000 extra woonplekken voor dak- en thuislozen te realiseren. “We fietsen heel Nederland door om voor extra plekken in de 43 regio’s te zorgen.” Een van de regio’s is de Achterhoek, waar de dak- en thuislozen in Doetinchem centraal worden opgevangen. “Doetinchem heb ik al bezocht voordat ik hier ben aangesteld.” De extra woonplekken kunnen ook in een gemeente als Winterswijk komen. “Bij mijn aanstelling heb ik gezegd dat als dat onderwerp op tafel komt, ik niet aanwezig ben. Dan ga ik verschillende belangen door elkaar halen.” In de rest van Nederland blijft hij wel actief.

'Hij gaat weer werken, ons zonnetje in huis!'
Het leven was in 2020 rustiger geworden. “Ik deed enkele klusjes en was met de honden aan het wandelen. Daarbij ben ik 19 kilo afgevallen. Maar ik ben niet een man van de tuin en de klusjes in huis”, zegt Frings. “Dus toen ik tegen mijn vrouw zei dat ik was gebeld met de vraag “wil je vervangen”, had zij maar één antwoord: doen!” Even later stond ze samen met zijn nog thuis wonende dochter in de keuken te dansen. “Hij gaat weer werken, ons zonnetje in huis”, riep ze daarbij. Het eerste telefoontje ging over vervanging tijdens het ziekteverlof van Tineke Zomer. Een paar dagen kwam de vraag of Frings haar langer wil vervangen. “Dat was geen negatief bericht voor mij. Voor Tineke moet het een worstelpartij zijn geweest als je je ziek meldt en je vervolgens realiseert ik ga het herstel niet binnen die periode redden. Alle respect voor de beslissing die ze heeft genomen. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk dat is om om die reden te moeten zeggen ik stop.” Zelf stelde hij die beslissing uit. Hij was in november 2019 uitgevallen. “Het heeft uiteindelijk tot maart 2020 geduurd voordat ik echt ben vertrokken.”

Mooie streek met eigen identiteit
Winterswijk kende de nieuwe wethouder alleen van een fietsvakantie. Frings weet dat het een mooie streek is met een eigen cultuur en identiteit. Hij is een soortgelijke streek in Limburg geboren als zoon van een mijnwerker. “Dat gevoel van Winterswijkers over de eigenheid herken ik wel en vind ik leuk.” Na jaren als wethouder vooral portefeuilles sociale zaken te hebben gehad, staat nu de duurzaamheid centraal. Hij heeft daar enige ervaring mee. “In Nijmegen waren we als hele college nadrukkelijk bezig met duurzaamheid, collegebreed en door de hele stad heen. Het streven was de stad de Green Capitol, de groene hoofdstad van Europa te maken. Dan word je wel een beetje geïnfecteerd door het groene virus.” In Venlo is hij bestuurslid geworden van een energiecoöperatie. “Wij zijn bezig via bewonersparticipatie vier windmolens te financieren.” Draagvlak voor het realiseren van vormen van opwekking van duurzame energie is belangrijk, maar Frings weet dat windmolens in Winterswijk nog tot 2023 ongewenst zijn. De 18% duurzame energie, die nu in Winterswijk wordt opgewekt is nog niet veel. Frings kent gemeenten die niet eens de helft halen. Om meer opwekking van duurzame energie te realiseren gaat Frings het programma volgen dat Tineke Zomer in gang heeft gezet.

Een raar geheugen
Omdat hij veel ervaring heeft op het gebied van het sociaal domein kan er een neiging zijn om zich met portefeuilles van de andere wethouders te bemoeien. “Daarover heb ik met de burgemeester gesproken. Ik zal me enorm terughoudend opstellen. Dat vond hij prima, maar hij zei dat hij wel van mijn kennis hoopte te profiteren. Dus als er collegiaal advies nodig is blaas ik mijn partijtje mee.” Anderhalve dag per week is hij bezig voor de dak- en thuislozen. “Die baan is flexibel. Ik hoef niet op en neer te reizen, want het gaat allemaal digitaal”. De drie en halve dag die overblijft is volgens Frings voldoende om de portefeuilles duurzaamheid, mobiliteit en groen uit te voeren. “Ik kan me snel, en anderen zeggen razendsnel, inwerken in dossiers. Ik kan in één ruk alles lezen en weet dan wat er staat.” Aan de gesprekken op een verjaardag van drie weken geleden heeft hij geen herinnering, maar als Frings iets doet voor zijn werk onthoudt hij dat. “Ik heb een heel raar geheugen.” Bert Frings zal wethouder zijn totdat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de nieuwe wethouders zijn benoemd. Of hij er daar één van is? “Daar kan ik nu niets over zeggen. Ik ben aangenomen om Tineke te vervangen en daar blijft het ook bij.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden