Hoe hitte- en waterbestendig zijn de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

Klimaatatlas brengt klimaateffecten in kaart

WINTERSWIJK-AALTEN-OOST GELRE - Waar kunnen we droogte, wateroverlast, overstromingen en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen met Waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas samengesteld.

De klimaatatlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Thema’s: wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Diverse kaarten geven inzicht in de effecten in de eigen buurt. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is. Een kaart toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. De klimaatatlas is te vinden op: www.weetvanwater.nl/klimaatatlas.

Samen moeten we het doen
Heemraad Antoinet Looman van Waterschap Rijn en IJssel is blij met de atlas: “Het is een geweldige manier om als waterschap en gemeenten met inwoners en bedrijven in gesprek te gaan. Het is noodzakelijk en effectief om samen oplossingen te vinden voor ons veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. En echt iedereen kan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Alle kleine beetjes helpen.”

Gevolgen klimaatveranderingen
De effecten van de klimaatverandering zullen ook in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk merkbaar zijn:
- in de kernen: hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt
- in het verkeer: hinder door wateroverlast op straat, stormschade
- in de landbouw en de natuur: droogteschade, schade aan ecosystemen, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten (eikenprocessierups, buxusmot)
- gezondheid en welzijn: sterfgevallen door hitte, ziekten en plagen

Nederland klimaatbestendig en waterrobuust
Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn. De klimaatatlassen van de gemeenten passen in het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In dit plan hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als mijlpaal bepaald dat in 2050 sprake moet zijn van een klimaatbestendige inrichting van de omgeving. Hierin hebben overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden