Van links naar rechts: Isabella, Luca en Ciske. Leerlingen van Pronove met de wildcamera's. Foto: Jos Bleumink
Van links naar rechts: Isabella, Luca en Ciske. Leerlingen van Pronove met de wildcamera's. Foto: Jos Bleumink

Leerlingen Pronova filmen klein wild in de achtertuin

Algemeen

WINTERSWIJK - De kat was het dier dat het vaakst werd gesignaleerd in de achtertuinen van de leerlingen van Pronova. Maar er werden ook konijnen, muizen, egels, een eekhoorn, hazen en een ree vastgelegd door de wildcamera’s die door de leerlingen waren geplaatst. Vorige week werd het wildcameraproject op de school voor praktijkonderwijs afgesloten.

Door Verona Westera

“Het gaat om een pilotproject”, laat Natasja Menses van Silvavir Ecologisch Advies weten. Zij begeleidde het project, samen met Christa Vorentjes van Staring Educatie. “Het project is bedoeld om leerlingen te betrekken bij de natuur en hen bewust te maken van de biodiversiteit dicht bij huis, in de eigen tuin”, legt Menses uit. “Ze kunnen leren de tuin aantrekkelijk te maken voor bijvoorbeeld klein wild.”
Vorentjes: “Ik heb het project ontwikkeld voor praktijkonderwijs, maar we willen dit project ook graag uitrollen voor basisonderwijs en groene vmbo’s. Scholen kunnen zich daarvoor aanmelden.”

Voordat de wildcamera’s daadwerkelijk in de achtertuinen werden geplaatst kregen de leerlingen eerst uitleg. Vorentjes: “Vooraf deden de leerlingen al opdrachten om zo de basiskennis over de natuur in stedelijk gebied te vergroten.” Tijdens de eerste les werd een wildcamera in de schooltuin geplaatst. De leerlingen konden zelf zien hoe de camera de beelden vastlegt en hoe deze nachtbeelden (meestal) er uit zien.

In een tweede les konden de leerlingen zelf aan de slag en camera’s plaatsen in hun eigen tuinen. Er namen twaalf leerlingen aan het project deel. Twee weken lang hebben de camera’s in de tuinen gestaan en vastgelegd welke dieren er zoal in de avond en nacht in de tuinen rondscharrelen.
In de derde en afsluitende les, die vanwege coronamaatregelen online moest plaatsvinden, werd er bekeken welke dieren er nou in eigenlijk in de tuinen rondlopen. “Uiteraard zijn er ook vogels waargenomen, maar het project gaat eigenlijk over wilde zoogdieren”, verduidelijkt Natasja. “Er is in de lessen ook nagedacht over de inrichting van de eigen tuin en hoe de inrichting kan bijdragen aan een grotere biodiversiteit. Hoe kan de tuin aantrekkelijker gemaakt worden voor dieren?”

De gegevens die verzameld zijn gaan naar de Universiteit Wageningen en komen terecht in de database. Zo leveren de leerlingen ook nog eens een bijdrage aan het landelijke onderzoek. “De leerlingen waren erg enthousiast. We hebben deze pilot als zeer positief ervaren”, laat Vorentjes weten. “De projecten leveren waardevolle natuurgegevens op voor biodiversiteit, beleid en bescherming.”

‘We hebben
deze pilot
als zeer
positief
ervaren’


Jos Bleumink, een van de mentoren van Pronova, die betrokken is bij het project, is tevreden over het verloop. “Het project sluit mooi aan bij ons lesaanbod”, legt hij uit. “In onze schooltuin wordt al rekening gehouden met dieren en de mogelijkheid om te nestelen in de tuin. Het heeft een meerwaarde om nu ook echt in de praktijk te zien welke dieren er in de tuin leven. We hopen dat we ook volgend jaar mee kunnen doen aan het wildcameraproject.”

Isabella, Ciske en Luca volgen praktijkonderwijs bij Pronova en deden mee aan het project. “We kregen eerst een brief mee naar huis en moesten onze tuin tekenen”, vertelt Luca. Isabella: “Je moest er ook voor zorgen dat de camera niet in het zicht stond, zodat mensen de camera niet meteen zien, want dan kan hij ook gestolen worden. Ik wist wel een plek waar veel konijnen komen, maar dat was in het zicht, daarom was die plek niet geschikt.” Ciske kwam er al snel achter dat in de achtertuin te veel mensen liepen, zodat er te veel voeten in beeld kwamen. “Ik heb de camera bij vrienden van ons in het bos gezet. Daar hebben we reeën en een fazant kunnen zien.” Bij Luca werd er aan de tuin gewerkt. “Onze tuin was best leeg, daarom was het moeilijk een goede plek te vinden.” Maar Luca kan nu, na deelname aan het wildcameraproject, zijn ouders wel voorzien van tips voor de inrichting van de tuin. Bovendien maakt hij nu bij metaal- en houtbewerking op school een nestkast voor in de achtertuin. Dit naar aanleiding van het project.
“Dat is het mooie van praktijkonderwijs”, voegt Bleumink toe. “De lessen sluiten op deze manier mooi op elkaar aan.”
Alle drie zouden ze nog wel een keer mee willen doen met het wildcameraproject. “Alleen dan zou ik wel zelf een plek willen kiezen in plaats van in de achtertuin”, aldus Ciske. En wat nog wel een minpuntje was: Ze mochten de camera’s helaas niet houden.

Deze keer werden er geen marters waargenomen, zoals in september 2020 bij een wildcameraproject in 35 Winterswijkse tuinen. “Wellicht komt dat omdat de camera’s nu voor een periode van twee weken in twaalf tuinen stonden. Bij de reguliere projecten worden vier weken lang opnames gemaakt en in meerdere tuinen”, verklaart Natasja het ontbreken van de beelden van de marter.

Arjen Poelmans, de ecoloog van de gemeente Winterswijk is ook erg tevreden over het verloop van de pilot. Het project is door de gemeente gefinancierd vanuit de regeling Landschap en Biodiversiteit. “Bij een vorig project hebben we een oproep gedaan. We hadden toen 35 achtertuinen nodig om camera’s te plaatsen. Daarvoor kwamen meteen genoeg aanmeldingen binnen. Het waren mensen die enthousiast waren en veelal ook al bezig waren met groen en een diervriendelijke tuininrichting. Nu wilden we een andere doelgroep bij het wildcameraproject betrekken. Daarom hebben we gevraagd of Pronova mee wilde werken”, legt Arjen uit. “Deze leerlingen zijn gericht op leren in de praktijk en veelal ook in een groene richting.” Arjen is bij een van de presentaties van de leerlingen geweest. “De gemeente is echt enthousiast dat het zo goed door de leerlingen is opgepakt en blij dat er zo veel aandacht is voor groen en de dieren die daarin leven. We hopen dat deze leerlingen er ook iets aan hebben gehad als ze straks na hun opleiding aan de slag gaan in de tuinsector.”

Scholen die interesse hebben in het wildcameraproject kunnen informatie opvragen via info@staringadvies.nl of info@silvavir.com.

Er werden ook eekhoorns waargenomen. Foto: Silvavir Ecologisch Advies
Een egel in een van de tuinen. Foto: Silvavir Ecologisch Advies
In een tuin werden meer dan 20 konijnen vastgelegd. Foto: Silvavir Ecologisch Advies
In het buitengebied werd een reebok gefilmd. Foto: Silvavir Ecologisch Advies
In een bosperceel werden reeën waargenomen. Foto: Silvavir Ecologisch Advies
Christa Vorentje het project voor basisscholen, praktijkscholen en groene VMBO's om waardevolle natuurgegevens te verzamelen voor biodiversiteit, beleid en bescherming. Foto: Karola Vorentjes

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant