Ingezonden

Ik wil graag reageren op een artikel gepubliceerd in het Achterhoeks Nieuws van dinsdag 30 maart j.l. aangaande de onrust over de wijkaanpak op de Pas, geschreven door Bernhard Harfsterkamp. Ik vind het erg jammer dat mevr. Han van Soldt in haar gebruikte spreekrecht in de raadsvergadering, al dan niet in de berichtgeving in het Achterhoeks Nieuws de indruk heeft gegeven dat de gehele Pas (Pasbrink-, Pashof-, Pashegge- en Pasbree-) bewoners ontevreden zijn over het ingediende voorstel voor de herstructurering. Eerlijkheid gebied mij aan te geven dat tot nu toe de bewoners van de Pasbree en de Pashegge inzage hebben gehad in het voorstelplan voor hun straten, dat ter discussie op tafel ligt. De Pasbrink en de Pashof hebben nog geen blik kunnen werpen op de verwerking van de door de wijkbewoners aangereikte wensen en ideeën en de daaruit voortvloeiende voorstellen voor de verandering in hun eigen straten.

In 2018 is het UitdePas-team, een samenwerking van gemeente, de Woonplaats en teamleden van De Post in gesprek gegaan om wensen van ons als bewoners van de wijk De Pas t.a.v. onze directe woonomgeving samen met ons in kaart te brengen, met als doel deze wel degelijk in het algehele herstructureringsplan mee te kunnen nemen. Er zijn enkele avonden aan besteed, het animo voor deze avonden was niet zeer groot, maar de bewoners die er waren, waren zeer geïnteresseerd in het meedenken over aankomende veranderingen en hun vormgeving. Terugkerende thema’s waren o.a. meer groen in de wijk en meer parkeerplaatsen om de parkeermogelijkheden aan te passen aan de huidige situatie. De meeste huishoudens hebben inmiddels 1 auto of zelfs meerdere. Toen de wijk gebouwd werd in de zeventiger jaren was dit niet zo’n thema.

Dat meer groen en meer parkeergelegenheid grond in beslag zullen nemen, mag een ieder toch duidelijk zijn. Het huidige plan wat nu ter tafel ligt, is een voorstel en geen kant en klaar plan! Het is juist bedoeld om met ons daarover in gesprek te gaan en samen te kijken of dit een goede mogelijkheid biedt om de wijk een nieuw aanzien te geven, de duurzaamheidsgedachte vorm te geven en verdere wensen voor onze directe leefomgeving te kunnen integreren. Dat de communicatie door de Corona-leefregels allemaal anders verloopt dan vooraf gedacht is helaas een feit, maar er kan niet gezegd worden dat er geen mogelijkheid tot overleg is. Ik, als bewoner van de Pasbrink ben erg benieuwd naar het voorstel voor onze straat en zal zeker het gesprek met een van de leden van het UitdePas-team zoeken om nader van gedachte te wisselen omtrent het herstructureringsplan van de Pasbrink. Ik kijk er naar uit.

Lydia van der Meulen
Pasbrink – bewoonster (meer dan 20 jaar)

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden