Een museum is meer dan een gebouw. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Een museum is meer dan een gebouw. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Een museum is meer dan het gebouw waarin het is gevestigd

Algemeen

Startnotitie voor nieuwe museumvisie wordt aan gemeenteraad voorgelegd

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Vorig jaar kondigde wethouder Henk Jan Tannemaat aan dat er een nieuwe museumvisie komt. Doel is om opnieuw naar de musea in Winterswijk te kijken. “Met een dynamische wereld die zich razendsnel ontwikkelt, is het museumbeleid aan vernieuwing toe”, is te lezen in het ambtelijk advies bij het besluit van burgemeester en wethouders om de startnotitie 'ter voorbereiding op de nieuwe museumvisie' vast te stellen en aan de gemeenteraad voor te leggen.

Meer op pad met de museumcollectie
Vorig jaar zei wethouder Tannemaat al dat de collectie uit de Museumfabriek en in het museum in de Meddosestraat op een andere manier aan inwoners en toeristen kan worden gepresenteerd. Hij vond dat er meer op pad moet worden gegaan met de museumcollectie, zodat meer mensen er van kunnen genieten. Daarbij kondigde hij al een nieuwe museumvisie aan. De wethouder koppelde dit verhaal toen aan de aankondiging dat B en W geen geld meer ter beschikking wil stellen voor het museum in de Meddosestraat. Na aandringen van de gemeenteraad werd dit voorstel uitgesteld. De raad wil eerst een museumvisie en daarna pas bekijken wat er met het museum moet gebeuren.

Het verhaal van Winterswijk op vele plekken vertellen
In de startnotitie wordt geconstateerd dat musea in Nederland van karakter veranderen. Een museum is niet alleen meer een fysiek gebouw. Het verhaal dat in de musea verteld wordt kan ook op een andere manier aan bewoners en toeristen worden verteld. "Voorbeelden hiervan zijn exposities op andere locaties, die gemaakt worden met eigen inwoners in het kader van participatie, herinneringskoffers waarmee musea op bezoek gaan bij zorgcentra en fietsroutes”, aldus de startnotitie. De herinneringskoffers en fietsroutes zijn overigens niet nieuw. De koffers worden in Winterswijk al gebruikt en er zijn diverse fietsroutes, die een deel van het verhaal van Winterswijk vertellen. Bij een andere aanpak kan volgens de startnotitie ook gedacht worden aan "verbindingen met het cultuurkwartier, onderwijs, jongerenwerk, de buurtschappen, evenementen/festivals, zorg en welzijn, thuiswonende eenzame ouderen en campings en vakantieparken”.

'Nauwe samenspraak' met de musea
De nieuwe museumvisie wordt opgesteld in 'nauwe samenspraak' met de musea in Winterswijk. De uitgangspunten uit de startnotitie worden dan in diverse werksessies met de musea nader uitgewerkt. Daarnaast komt er een klankbordgroep met experts uit de museumwereld “die ons met kennis en advies kunnen bijstaan”. De inwoners worden eveneens betrokken. Hun visie op de musea en hun dromen en verhalen zullen een plek krijgen in de museumvisie. Dit alles wordt uitgevoerd onder de begeleiding van een externe organisatie, Cultuur Oost. Van de wethouder wordt verwacht dat hij tijdens het proces dat tot de nieuwe visie zal leiden, de gemeenteraad op de hoogte houdt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk