Gemeente ondersteunt stadstuinbouw financieel

Steun nodig om met gezonde exploitatie te kunnen starten

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Bijzonder Gewoon wil nog dit jaar starten met de stadstuinbouw in het Park Achterhoek. De financiering hiervoor is nog niet rond. Burgemeester en wethouders hebben besloten hieraan te willen bijdragen met een bedrag van maximaal 150.000 euro. Voorwaarde is wel dat er een LEADER-bijdrage komt. De kosten kunnen gedekt worden met de opbrengst van de verkoop van gronden aan Obelink.

Voorwaarden voor de subsidie
Bijzonder Gewoon heeft de 150.000 euro van de gemeente nodig om de opstartkosten voldoende te verminderen. Daardoor wordt een gezonde exploitatie van de stadstuinbouw in het Park Achterhoek mogelijk. Niet alleen de Leaderbijdrage is een voorwaarde, ook de opbrengst van de grondverkoop moet voor 1 juli binnen zijn. De verkoop van grond aan Obelink voor realisering van het nieuw logistiek centrum in het andere deel van het Arrisveld levert “normaal gesproken” 149.815 euro op. De gemeente verwacht niet dat de nog lopende procedures ten aanzien van het bestemmingsplan er toe leiden dat een streep door de plannen van Obelink wordt gezet. Een derde voorwaarde is dat de garantstelling van 60.000 euro door de Arrrisveld B.V. is ontvangen. Tot slot moet de pachtovereenkomst met de Diaconie definitief zijn.

Benodigde gronden gepacht
Voor het realiseren van de stadstuinbouw zijn gronden nodig, die in het bezit zijn van de Diaconie, die de gronden van de Protestantse gemeente in Winterswijk in bezit heeft en beheert. Er zijn pogingen gedaan de grond aan te kopen, maar de Diaconie wil de benodigde 6.776 vierkante meter alleen verpachten. Over de pachtovereenkomst is inmiddels overeenstemming bereikt. De grond wordt voor 30 jaar gepacht en elke jaar wordt daarvoor 2075 euro betaald. De gemeente verhuurd de grond daarna aan Bijzonder Gewoon, die daarvoor hetzelfde bedrag per jaar betalen. Voor deze constructie is gekozen omdat de gemeente zeggenschap over de grond wil houden “voor een mogelijke toekomstige regiefunctie richting de stadstuinbouw”. Als Bijzonder Gewoon in de toekomst toch nog meer grond nodig heeft van de Diaconie, kan dat rechtstreeks geregeld worden.

Essentieel onderdeel van Park Achterhoek
De stadstuinbouw was een initiatief van de gemeenteraad. Na enige tijd kwam daarvoor het Park Achterhoek in beeld. Dat B en W de gemeenteraad voorstelt om het initiatief enige financiële zekerheid te geven lag daardoor in de lijn der verwachtingen. Voor de gemeente is de stadstuinbouw een van de essentiële onderdelen van het Park Achterhoek. Gezonde groenten en fruit worden dicht bij huis geteeld. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden daarbij ingezet zodat ze werkervaring op kunnen doen of er een zinvolle dagbesteding kunnen hebben. Buiten Gewoon werkt hiervoor samen met de stichting ZoZijn. Buiten Gewoon is verantwoordelijk voor de exploitatie van het agrarisch bedrijf. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de “leerwerk- en zorginfrastructuur”. Ook zorgpartners die zullen participeren in het Park Achterhoek, zoals Estinea, SDOA en het GGNet, hebben al interesse getoond in het project. De groenten en fruit kunnen gebruikt worden op het Park Achterhoek en verkocht worden. Daarnaast komt er een horeca-functie.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden