Update coronavaccinaties

WINTERSWIJK - Ook deze week praat huisarts Henk Jan Besselink uit Winterswijk lezers weer bij over de voortgang van de Corona vaccinaties in de regio.

Door Lineke Voltman

Besselink zegt om te beginnen dat hij iets positiever is over de gang van zaken bij de vaccinaties dan enkele weken geleden. “Als eerste kan ik melden dat de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen inmiddels hun eerste prik gehad hebben. Dat was een hele grote logistieke operatie, mede door het slechte weer, waarbij in de Oost Achterhoek zo’n 1200 vaccinaties zijn verricht. Ook zijn de bestellingen geplaatst en de afspraken voor de tweede vaccinatie worden nu gemaakt. Ik kan nu nog niet exact aangeven of dat over een paar weken zal zijn want de bottleneck zit met name in de beschikbaarheid van de vaccins en de administratie omtrent vaccinaties.”

Meer medewerking van de GGD
"Het tweede positieve punt is dat de GGD de huisartsen in de regio nu bericht wanneer mensen elders gevaccineerd zijn maar alleen als die persoon daar toestemming voor heeft gegeven. Dit kunnen we meenemen in onze administratie. Daarnaast hebben we de GGD al lang geleden verzocht ons ook de uitslagen van geteste mensen uit onze praktijk door te geven. Eerst was het antwoord hierop dat het systeem van de GGD dit niet aankon maar inmiddels heb ik al een paar keer de testuitslag automatisch in mijn systeem ontvangen. Bij een positieve uitslag noteren wij dat met een code. Als de patiënt dan belt voor een afspraak ben ik in ieder geval hiervan op de hoogte en kan ik maatregelen treffen."

Inmiddels is ook de priklocatie in de Hamalandhal in Lichtenvoorde open. “Ik heb begrepen dat al heel veel mensen daar een afspraak hebben, dus dat loopt ook.”

63- en 64- jarigen worden deze week gevaccineerd
Verder krijgen de huisartsen deze week de beschikking over vaccins van AstraZeneca. Besselink: “In eerste instantie gaan we daar mensen in de leeftijd van 63 en 64 mee vaccineren, alsmede mensen met morbide obesitas (BMI hoger dan 40) en mensen met neurologische problemen als Multipele Sclerose (MS) en andere ademhalingsproblemen. Zo gauw we het vaccin dinsdag of woensdag hebben bellen we de betreffende mensen op en worden ze donderdag of vrijdag gevaccineerd. In mijn praktijk zijn dat 80 mensen van 63 en 64 jaar, 8 met obesitas en 6 met neurologische problemen. Voor het geval we vaccins overhouden heb ik een schaduwlijst gemaakt van mensen van 62 jaar waarvan ik verwacht dat ze de meeste problemen krijgen als ze met corona besmet worden. Omstreeks 25 mei verwachten we de tweede levering AstraZeneca, zodat deze groep eind mei/begin juni de vervolgprik krijgt. Mogelijk doen andere praktijken in de regio het anders maar ik weet zeker dat elke praktijk zo snel als mogelijk haar patiënten zal prikken als ze vaccins hebben." Volgens Besselink is de verwachting dat over enkele weken mensen van 61 en 62 jaar een oproep krijgen voor de eerste vaccinatie.

Vaccin AstraZeneca ook geschikt voor 65- plussers
Besselink: “Wat betreft 65-plussers zou het kunnen dat zij eerder door de GGD opgeroepen worden omdat gebleken is dat het vaccin van AstraZeneca even goed werkt voor 65-plussers als dat van Pfizer maar hierover is nog geen duidelijkheid. Ik krijg ook veel vragen van niet-mobiele ouderen die naar de GGD moeten voor het vaccineren maar geen vervoer hebben. Wellicht is het goede te weten dat de vrijwilligers van ‘Automaatje’ hier graag in mee willen helpen. De GGD heeft aangegeven eventueel mobiele teams samen te stellen, hoe het uiteindelijk uit gaat pakken is nog onduidelijk. Mogelijk krijgen we als huisartsen deze vaccins en kunnen we een plan maken hoe deze groep te vaccineren.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden